Децата в училищата и детските градини вече получават български плодове и млечни продукти. От началото на октомври доставките на продукти в учебните завадения по двете схеми - "Училищно мляко" и "Училищен плод" са факт.

Това съобщи зам. - изпълнителният директор на ДФ "Земеделие" Иван Капитанов. Той обясни, че на одобрените кандидати по двете училищни програми е дадена възможност да започнат по-рано доставките спрямо минали учебни години.

Целта е на децата да се осигури по-голям брой пресни плодове, произведени от българските производители.

ДФ "Земеделие": ВАС да реши кой да доставя плодове и мляко в училището

ДФ "Земеделие": ВАС да реши кой да доставя плодове и мляко в училището

ДФЗ ще се съобрази с избора на директорите през учебната 2019-2020 г.

Няма риск от компрометиране на училищните схеми за учебната 2019/2020, увери Капитанов, като подчерта, че изпълнението им върви ускорено. По думите му всички подадени заявления за одобрение от учебните заведения са обработени. За близо 80% от тях, общо по двете схеми, вече са с издадени актове за одобрение. От останалите заявители е изискана допълнителна информация.

Към момента по схемата "Училищно мляко" са издадени 65 акта за одобрение на 1 882 учебни заведения от подадените 110 заявления за 2 556 учебни заведения. По схемата "Училищен плод" са издадени 80 акта за одобрение на 1 951 учебни заведения, при подадени 143 заявления за 2 606 учебни заведения. Капитанов допълни, че издаването на актове продължава.

През учебната 2019/2020 г. децата в училищата и детските градини ще получават 46 доставки по схемата "Училищен плод" и 50 по схемата "Училищно мляко". Броят им е съобразен с прогнозния бюджет.

Параграф 23 - като "параграф 22" за плодовете и млякото за учениците

Параграф 23 - като "параграф 22" за плодовете и млякото за учениците

Хаос с доставките на плод и мляко в училищата

Съгласно Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения -  директорите на учебните заведения могат да провеждат избор на заявители, по критерии, одобрени от тях.

Няма определен срок за провеждане на процедурата за избор на заявител, като учебните заведения е възможно да бъдат заявявани за участие по схемите през цялата учебна година, обясни Капитанов.

Производители обвиняват ДФЗ, че създава хаос в доставките за училищата

Производители обвиняват ДФЗ, че създава хаос в доставките за училищата

Повече от два месеца Фондът не е дал указания и критерии за доставките на мляко и плод

След получаване на акта за одобрение, избраните заявители представят в 10 дневен срок в ДФЗ, съгласуван с директорите на учебни заведения график на доставките през учебната година.

За учебната 2019/2020 бюджетът по схемата "Училищен плод" е над 13, 656 млн. лв., а по схемата "Училищно мляко" - над 15, 863 млн. лв., добави още зам. - изпълнителният директор на ДФЗ.

МОН подписва стратегия за доставките на мляко и плод за училищата

МОН подписва стратегия за доставките на мляко и плод за училищата

Няма опасност училищата да останат без плодове и мляко