Министерството на околната среда и водите заедно с Министерството на туризма работят за повишаването на хигиената на плажовете, заяви зам.-министърът на околната среда и водите Красимир Живков в Бургас.

Живков изтъкна, че природата в държавата ни привлича много туристи. Това е и сред причините приоритетите на Министерството на околната среда и водите да са за по-чиста околна среда, зелена икономика, здравословен начин на живот и подобряване качеството на живот на хората.

Предприемаме разнообразни мерки, за да е по-чиста морската вода - за ефективното опазване на чистотата на водните басейни, посочи още зам.-министърът.

Красимир Живков похвали министерството си, припомняйки, че в периода 2007-2013 по Българското Черноморие бяха изградени 8 пречиствателни станции за отпадъчни води и над 230 км канализационна мрежа