Министерство на правосъдието публикува за обществено обсъждане промени, предвиждащи облекчения по процедурата за получаване на българско гражданство.

Промените целят да се облекчи административната тежест чрез намаляване на изискваните документи и въвеждане на служебно събиране на информация.

Цачева обяви по-кратки срокове за българско гражданство

Цачева обяви по-кратки срокове за българско гражданство

С година и половина съкращават срока за получаване на български паспорт

Между предвидените облекчения се предвижда от кандидатеите за българско гражданство да не се изисква удостоверение от Министерството на вътрешните работи за разрешено постоянно или дългосрочно пребиваване в Република България. Според промените от кандидатите няма да се изисква и документ, удостоверяващ внасянето на задължителните осигурителни вноски.

В случаите, когато са променени имената на кандидата след сключен граждански брак с български гражданин и на територията на Република България, промените предвиждат кандидатът да не представя документ, удостоверяващ промяната на имената. В тези случаи е предвидено и да отпадне изискването кандидатите да предоставят удостоверение за сключен граждански брак.

Вместо това ще се извършва служебна проверка от дирекция "Българско гражданство" в Национална база данни "Население", поддържана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както и в съответните бази данни, поддържани от дирекция "Миграция" в Министерството на вътрешните работи и от Националната агенция за приходите.

Работна група мисли върху правила за контрол на главния прокурор

Работна група мисли върху правила за контрол на главния прокурор

Цачева поясни, че няма европрепоръка за излизане на следствието от прокуратурата

Промените предвиждат и да се създадат нови правила за приемането и регистрирането на молбите на кандидатите, според които интервюто с кандидата ще провежда при подаването на документите.

Неприключилите процедури по вече подадените и регистрирани молби и предложения, за които са насрочени дати и часове за интервю, ще се довършват по досегашните условия и ред.

Депутати се чудят как да облекчат процедурите за българско гражданство

Депутати се чудят как да облекчат процедурите за българско гражданство

Да не се оспорва българския произход на македонски граждани, иска патриотът Юлиан Ангелов