В България към днешна дата има настанени 1464 деца в приемна грижа, от които 150 са с комплексни увреждания. Броят на приемните семейства, които са утвърдени е 1653. Когато бъде изчерпана и тази възможност по смисъла на Закона за закрила на детето, се предоставя третата алтернатива за децата - центърът за настаняване от семеен тип. В момента 2767 деца биват оглеждани в тази алтернатива, която не е семейна, а близко до семейната.

Данните представи социалният министър в оставка Иванка Шалапатова след заседание на Консултативния експертен съвет за изработване и утвърждаване на устойчив модел на приемната грижа в България.

През 2022 г. 180 са подадените заявления от семейства, които са се отказали да бъдат приемни родители. През 2023 г. заявленията са 168. Ако политиката за семейните семейства не се промени, България ще загуби между 150-200 семейства. Намалява интересът на семействата да бъдат приемни родители. Българската система за закрила на детето прави добра оценка на кандидати за приемни родители, увери социалният министър.

Социалният министър обясни, че когато приключи извеждането и на последното дете от останалите 4 дома за медико-социални грижи, страни като България ще се окажат от януари следващата година в ситуация, в която когато едно семейство не може да се грижи за детето си, държавните институции и системата за закрила на детето ще трябва да предоставят алтернативи. Алтернативите за деца, изведени от родното семейство са няколко, е отглеждането на детето при близки и роднини. Настанените деца за отглеждане при близки и роднини са 4073 деца.

Шалапатова представи резултатите от заседанието на Консултативния съвет: да се даде възможност до края на 2024 г. да се изработи единен финансов стандарт за качеството предоставяне на приемна грижа на децата в България, за които родното семейство не може да полага грижи; приемната грижа да стане социална услуга; промени в Закона за социалните услуги, промени в Кодекса за социално осигуряване и промени в Закона за здравно осигуряване.

Шалапатова призова следващия социален министър да се ангажира с приемственост към семействата и децата, както и да бъдат закрити последните домове, които не предоставят най-добрата грижа в интерес на детето.

На въпрос на News.bg има ли информация социалното министерство колко деца са в центрове за временно настаняване и в приемна грижа вследствие на това, че родителите им са загубили заради хазарт апартаменти, къщи и въобще възможност да отглеждат децата си, както Соня Момчилова съобщи днес в парламента, Шалапатова обясни, че социалното министерство не разполага с такива данни.

Една от основните критики беше отправена от представители на академичните среди, че системата за събиране и обработване на данни е причината, поради която едно дете бива изведено, а качеството на грижата и развитието на детето спада, като техният апел беше системата за събиране и обработка на данни да се подобри. "В момента няма разбиване на данните по критерии. Към днешна дата няма как да ви дадем цифрите", каза още Шалапатова.

Нов проект за деца, настанени в приемни семейства стартира от Нова Година

Нов проект за деца, настанени в приемни семейства стартира от Нова Година

Той е продължение на предишния "Приеми ме 2015"