Насилието, във всичките му форми, не е частен, а обществен проблем. Той е разпознат от българското общество и правителство като значим социален проблем и за неговото преодоляване са направени големи стъпки. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова по време на международната конференция "Сигурно бъдеще за жените - сигурно бъдеще за всички", организирана от фондация "Асоциация Анимус". Събитието е част от календара на Българското председателство на съвета на ЕС.

Темата за борбата с домашното насилие е приоритет както в Закона за защита от домашното насилие, Наказателно процесуалния кодекс, Гражданско процесуалния кодекс, така и в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете, обясни Димитрова.

Нямаме ефективно законодателство за преследване и дебнене, призна Цачева

Нямаме ефективно законодателство за преследване и дебнене, призна Цачева

За 2017 г. у нас са издадени 2 432 заповеди за защита от домашно насилие

Изпълнители на дейностите, свързани със социалните услуги, подкрепящи жертвите на домашно насилие и на трафик, са структурите на Агенцията за социално подпомагане със своите дирекции по места. Заедно с общините, които са най-големият доставчик на социални услуги в България, те провеждат издирването, проучването, предоставянето на необходимата подкрепа според индивидуалните нужди и потребности на всяко едно лице или дете, жертва на домашно насилие или трафик, коментира Димитрова.

В момента в страната има 18 кризисни центрове за деца, жертва на трафик и насилие, чиито общ капацитет е 196 места. Има 5 кризисни центрове за лица с възможност за 54 места. Друга форма на социална услуга, даваща необходимата подкрепа, са звената "Майка и бебе". Към настоящия момент те са 12 в страната, като предлагат 74 места. В общините са разкрити 124 центрове за обществена подкрепа с над 4900 места.

МС отпусна 450 000 лева за справяне с домашното насилие

МС отпусна 450 000 лева за справяне с домашното насилие

Финансират и Националната гореща телефонна линия за подкрепа и насочване на хора, пострадали от насилие

През 2017 година в дирекциите "Социално подпомагане" в страната са подадени над 1200 сигнала за случаи на насилие.

Вярвам, че оценката, планираните действия и междуинституционалното взаимодействие, са професионалната реакция, която би подкрепила пострадалите и би дала шанс за живот без насилие, допълва Димитрова.

БСП предлага мерки срещу домашното насилие

БСП предлага мерки срещу домашното насилие

Издръжката на центровете около 2,5 млн. лв. годишно