Насилието у нас се интерпретира погрешно. Не се познава и законодателството на страната по отношение политиките за децата.

Това заяви министърът на труда и социалната политика Бисер Петков по време на регионална конференция, посветена на интелигентните инвестиции в стратегии и партньорства за превенция и борба с насилието над деца, организирана от министерството.

По думите му трябва да показваме добрите примери, но това не означава, че трябва да скриваме лошите. 

Петков подчерта, че недостатъците трябва да бъдат преодоляни. 

Социалният министър поясни, че МТСП подобрява капацитета на работещите в звената към Агенцията за закрила на детето и Агенцията за социално подпомагане.

Голямо текучество, липса на мотивация, ниско възнаграждение са в основата на проблемите в държавната агенция, която се грижи за закрилата на децата у нас. Около 20% са незаетите работни места, уточни Петков.

Темата за насилието на деца е обществено чувствителна, а като страна по Конвенцията за детето на ООН България развива политиките за защита правата на децата. Живот без насилие за всички деца е в основата на разработената Стратегия за детето, която стана повод за интензивни протести.

Според Георги Богданов от Обединение "Детство без насилие" по темата трябва да се работи организирано, като се обединят политиката с НПО. Той изтъкна липсата на изчисления на икономическите последици след преживяно насилие.

Изследване на обединението през 2018 г. показва, че 2/3 от родителите са прилагали физическо наказание, 88% от анкетираните родители обаче осъзнават, че физическото наказание не е ефективно възпитателно средство. Малка част продължават да наказват децата си с този метод.

"В България родителите и гражданите отхвърлят категорично насилието над деца", подчерта Богданов. Затова "Детство без насилие" ще насочи усилията си към подпомагане родителите, които не знаят как да заместят физическото наказание.

Половината родители не говорят с децата си, за да ги предпазят от сексуално насилие
Обновена

Половината родители не говорят с децата си, за да ги предпазят от сексуално насилие

Все повече деца посочват фалшива възраст

Атаките към политиките за детето идват от десни политици, от пропаганда с цел обезценяване на науката, добрите постижения, правата на човека и развитието на мира и демокрацията по думите на Богданов. Според него НПО трябва да са по-активни в комуникацията с хората.

Близо 1 милиард непълнолетни на възраст между 2 и 17 години са претърпели физическо, емоционално или сексуално насилие, според данни на Световната здравна организация от 2017г.

България не поддържа единна база данни за случаите на насилие. Според прокуратурата 2379 непълнолетни и 1941 малолетни са пострадали от престъпления през изминалата година. Постъпили са 1 106 сигнала за насилие над деца, показва доклад на Агенцията за социално подпомагане, докато случаите на агресия в училище се увеличават, като с това нараства и вербалната агресия.

Във форума взеха участие над 140 експерти и представители на държавни институции от 10 държави от региона, както и представители на СЗО, УНИЦЕФ.

70% от децата ни са жертва на домашно насилие
Обновена

70% от децата ни са жертва на домашно насилие

За образованието да се отделят 5% от БВП