Областните дирекции по безопасност на храните към БАБХ провериха всички индустриални ферми в България за изпълнението на Програма за контрол на Нюкясълска болест по птиците, съобщават от БАБХ. 

Засиленият контрол беше разпореден от шефа на агенцията Паскал Желязков през декември, във връзка с констатирани огнища на заболяването в Румъния.

Ключов фактор за превенция от Нюкясълска болест е извършването на ваксинация. Проверката показва, че се ваксинират всички стада в индустриалните ферми.

Съгласно програмата, индустриалните ферми имат ангажимента да осигурят ваксини и прилагането им и при птици в обекти тип "заден двор" в 10-километрови зони около тях.

Ваксинация в личните стопанства е извършена в 7 от 28 области общо с индустриални ферми. На собствениците, които не са изпълнили ангажимента си се връчват предписания за незабавно изпълнение. В региони, където индустриалните ферми имат затруднения по изпълнението, те ще бъдат подпомогнати от ОДБХ.

Откриха огнище на нюкасълска болест по птиците в румънски окръг близо до Силистра

Откриха огнище на нюкасълска болест по птиците в румънски окръг близо до Силистра

БАБХ със засилени мерки за биосигурност в птицефермите у нас

Стопаните на домашно отглеждани птици могат да се обърнат към ветеринарните лекари и също да ваксинират животните си.

Програмата включва лабораторно изследване на кръвни проби на неваксинирани срещу болестта домашни птици от кокошевия вид и доплаващи птици, вкл. диви птици. Изследват се съмнителни за инфекетиране птици, също такива, отглеждани в зоопарковете, особено от водоплаващите и крайбрежните птици. Извършват се клинични обследвания на възприемчиви птици и задължителна поголовна ваксинация на кокошки-носачки, родителски стада и бройлери, фазани, пуйки и спортни гълъби.

В изпълнение на програмата през 2019 година са взети над 2000 проби, като няма констатирани огнища на Нюкясълска болест в България.

Обектите са проверени и за изпълнението на всички действащи програми срещу значими болести по птиците като салмонела и инфлуенца, извършена е и комплексна проверка за биосигурност на фермите.

Предвид ситуацията с инфлуенца в Европа, засиления надзор над птицевъдните ферми в страната продължава.