Няма никакъв заделен финансов ресурс, нито предвидени като мерки за обявяване на защитени зони. Toва заяви Катерина Раковска от коалиция "За да остане природа в България" на онлайн пресконференция на тема "Ще остане ли Натура 2000 в България?".

По думите й важните неща, които трябва да влязат в Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000, са всички дейности за мрежата от всички фондове, както и от националния бюджет, доброто управление и защита, доброто опазване на мрежата, качествен мониторинг и оценка на природозащитното състояние, за които трябва сериозен ресурс за тяхното разработване.

Раковска посочи, че природозащитниците се намират в "една стагнация" по отношение на природната мрежа в България. Общо 234 са зоните на природните местообитания, които трябва да бъдат обявени, като в "Държавен вестник" са обявени само 41.

ГЕРБ не подкрепя промяна в обхвата на "Натура 2000"

ГЕРБ не подкрепя промяна в обхвата на "Натура 2000"

Уведомили са коалиционния партньор

Тя посочи, че плановете за управление би следвало да се разработват на ниво защитена зона, но рамката в проекта в настоящия вид продължава да промотира един подход за Натура 2000, за който няма консенсус. Националните природни паркове, които са с професионални природозащитни администрации, не получават функции на управление за защитените зони, в които се падат, стана ясно от думите на Раковска.

"Рамката продължава да промотира този подход, по който пет години няма консенсус. Даже напротив - по тези промени в Закона за биологичното разнообразие е имало редица становища, не само от природозащитни организации, но и академични и научни институти, но в крайна сметка законопроектът беше спрян", акцентира Раковска.

По казуса НАТУРА правителството се държи по-лошо от арбитража за "Белене"

По казуса НАТУРА правителството се държи по-лошо от арбитража за "Белене"

Според Красен Станчев правят фундаментална грешка

Тя настоя да се подобри още превантивната защита, но и за нея нямало нито ресурс, нито мерки. По отношение на мониторинга и оценяването на природозащитното състояние Раковска отбеляза, че мониторингът трябва да бъде систематична дейност, която не трябва да бъде организирана на базата на търгове, но Законът за обществените поръчки позволявал такава възможност. Това е единственият начин да се използва по максимален начин научният и академичен капацитет на България, за да не се губи време в обжалвания, изтъкна Раковска.

Липсата на полеви проучвания оставя природозащитниците в положение, в което липсват надеждни данни, събрани по систематичен начин за състоянието и за заплахите за видовете и местообитанията. Много от разписаните мерки в рамката не са анализирани систематично и няма очертани приоритети. Най-сериозната част за природозащитниците е в управленските мерки, където се налага сериозна редакция.