Управителният съвет на Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) е взел решение за продажбата на гара "Пионер", информира общинският съветник от Реформаторския блок Стефан Марков.

В официално писмо-отговор към Марков от НКЖИ изтъкват като причина за продажбата невъзможността да управляват имота. Управлението било свързано с големи разходи, които са непосилни за компанията. Държавното предприятие не може да осигури поддръжката на столичната гара поради липса на финансови средства.

Общинар пита НКЖИ за продажбата на гара „Пионер”

Общинар пита НКЖИ за продажбата на гара „Пионер”

Общинският съветник Стефан Марков е обезпокоен...

Припомняме, че в края на миналата година общинският съветник официално попита НКЖИ за причините за продажбата на гара "Пионер" и дали компанията е водила разговори със Столична община за предоставяне на терена на общината.

СО може да изгради на гара "Пионер" пространства за отдих и спорт, каквито са плановете на общината, съгласно проекта за план на Борисова градина.

По думите на Марков мястото, на което се намира гарата, е в един от най-хубавите квартали на София и в близост до Борисовата градина. Той иска да е ясно какво ще се случи с имота, и че бъдещите промени ще бъдат в обществена полза, каквито биха били зоните за отдих и спорт.

Общинският съветник изтъква, че от отговора на държавната компания се разбира, че никой от НКЖИ не е разговарял със Столична община, която да прецени кое е най-целесъобразното решение за имота на гара "Пионер". Данъчната оценка по гарата надхвърля 500 хил. лв., се посочва в отговора на държавната компания.

С 4 млн. лв. НКЖИ ремонтира жп гари

С 4 млн. лв. НКЖИ ремонтира жп гари

Компанията стопанисва 298 гари, отговарят и за много голям брой технически сгради и помещения

В писмото на НКЖИ пишело, че след решение на Министерски съвет, гарата ще с продаде на търг стайно надаване, обяснява общинарятВ писмото си до Марков дружеството информирало, че към момента имота на гара "Пионер" можел да се ползва само като жп гара или спирка, но компанията признала, че теренът не с ползва по предназначение.

Стефан Марков напомни, че към момента гара "Пионер" се използва за продажба на строителни материали. Дейност, която според него няма място в Борисовата градина. Бъдещият собственик, чрез изготвяне на нужните документи, можел да промени предназначението на имота.

"Мястото е важно и най-правилно е да бъде прехвърлено на Столична община, която да прецени какво ще е полезно да се случи там", добави Стефан Марков.