Социалното министерство публикува за обществено обсъждане промяната, с която допълнителното заплащане за час нощен труд от началото на следващата година да е минимум 1 лев, съобщава БНР.

В момента минималната ставка е 25 стотинки на отработен час за времето между 22.00 часа и 6.00 часа сутринта.

Всички в Тристранката подкрепят увеличението на нощния труд

Всички в Тристранката подкрепят увеличението на нощния труд

Все още не е постигнато обаче окончателно съгласие

В наредбата за формиране на трудовите възнаграждения се предлага 0,15% от минималната заплата да е минималната ставка за положен през нощта труд, но не по-малко от един лев на час. Мотивът е, че сегашният размер от 25 стотинки не е променян от 2007 година. От тогава обаче минималната заплата е увеличена 3,4 пъти.

Също така по данни на "Евростат" между 2008 и 2019 г. индексът на потребителските цени нараства с 26%, което обезценява заплащането.

От МТСП поясняват, че няма пречка там, където в колективните трудови договори е заложен по-висок размер от един лев, той да продължи да се изплаща.

Ниското заплащане на нощния труд - заплаха за националната сигурност

Ниското заплащане на нощния труд - заплаха за националната сигурност

МВР готвят протест на празника си