Окончателният вариант на проекта за Закон за хората с увреждания е готов. Проектозаконът е публикуван в портала за обществени обсъждания на Министерски съвет и е достъпен за всеки.

Част от промените в проекта - квоти за наемане на хора с увреждания, по-висока финансова подкрепа и нова индивидуална оценка на потребностите.

В проекта се предвижда и да отпадне закрилата от уволнение за хора с увреждания. Мотивите за това са, че закрилата им пречи да си намерят работа.

50% от фирмите искат отпадане на защитата при уволнение за хора с увреждания

50% от фирмите искат отпадане на защитата при уволнение за хора с увреждания

Едва 19% от фирмите са наели човек с увреждане през последните 3 години

Ще има и нова индивидуална оценка на потребностите. Тя ще е комплексна и от нея ще зависи от каква помощ се нуждае човекът с увреждания, пише БНТ.

Хората с увреждания също така ще получават месечна и целева финансова подкрепа. Месечната ще е обвързана с линията на бедност и ще е по-висока от сегашните интеграционни добавки.

Проект на Закон за хората с увреждания

Напредък за закона за хора с увреждания?

Напредък за закона за хора с увреждания?

Надежда за консенсус между майките, омбудсмана и социалното министерство