Не отговаря на истината твърдението за монопол при доставчиците на тол услуги. Това заявиха от Агенция "Пътна инфраструктура" във връзка с публикация във в. "Сега".

Те поясняват, че АПИ е сключила при Общи условия, еднакви за всички кандидати, договори за предоставяне на услуга за електронно събиране на пътни такси с три доставчика. И трите дружества желаят да предлагат електронни винетки и да предоставят услуга по събиране на тол такси.

Оперативна съвместимост с електронната система за събиране на пътни такси на база време (електронна винетка) са постигнали две от дружествата и чрез своите партньори в търговската мрежа продават електронни винетки. Системата за събиране на пътни такси на база изминато разстояние - ТОЛ, ще бъде отворена за оперативно интегриране на националните доставчици на услуги след промяна на Общите условия на база синхронизираната с промените в Закона за пътищата нормативна уредба, обясняват от "Пътната агенция".

До момента нито един от трите национални доставчика, които имат договори с АПИ и за предоставяне на тол услуги, не е преминал процедура за доказване на оперативна съвместимост с електронната система за събиране на тол такси, поясняват още от АПИ.

104 камери на тол системата следят магистрали и първокласни пътища

104 камери на тол системата следят магистрали и първокласни пътища

Очаква се МС да одобри по кои пътища камионите ще плащат тол такса

От АПИ заявяват категорично, че не отговаря на истината и твърдението, че доставчиците на услуги ще изчисляват дължимата тол такса на тежкотоварните автомобили с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона. Това ще се прави от Националното тол управление към Агенция "Пътна инфраструктура".

Доставчиците на декларирани (GPS) данни ще предават на националните доставчици на услуги данни за географското позициониране на своите клиенти, като националните доставчици само ще ги обработват със съответния софтуер и ще ги превръщат в т.нар. тол декларации.

Тол декларациите (информация по кои точно тол сегменти от пътя се е движило съответното превозно средство) ще се подават на Националното тол управление (НТУ), което ще пресметне дължимата тол такса и ще върне информация със сметката на доставчика на услуги.

Oт "Пътната агенция" уточняват, че в Националното тол управление са назначени 677 служители, от които 597 в сектор "Контрол и правоприлагане".

АПИ подписа с нова фирма за събиране на тол такси и винетки

АПИ подписа с нова фирма за събиране на тол такси и винетки

“Конкорд Смарт Инфраструктура” АД иска да продава електронни винетки и тол продукти

На база на контролната функция, която тези служители осъществяват ежедневно, са събрани 3 734 153, 43 лв. от компенсаторни такси. Продадените до момента електронни винетки са на стойност 326 079 369 лв.

Дейността на Националното тол управление се фокусира върху контролната функция на държавата по отношение на събирането на пътни такси и оперирането на Електронната система за събиране на пътни такси.

НТУ осъществява систематичен контрол не само над потребителите на пътя, но и върху доставчиците на услуги по събиране на пътни такси. Те ще бъдат задължени до два часа след засичане на съответното превозно средство от контролните рамки да предоставят на НТУ т.нар. тол декларации. НТУ има последваща контролна функция да я валидира и да изчисли дължимата тол такса.

Дейността на доставчиците на услуги ще бъде контролирана на база на обективни критерии, които ще бъдат заложени в Общите условия.

Ако в продължение на определен период от време, доставчик на услуга по събиране на пътни такси има лоши показатели за обслужване, се предвижда АПИ да има право да го дерегистрира от регистъра на националните или европейски доставчици на услуги. Ще бъде дадено достатъчно време на неговите клиенти да изберат други форми на таксуване.

АПИ събра над 325 млн. лв. от е-винетки

АПИ събра над 325 млн. лв. от е-винетки

Създават обществен борд, който да решава кои пътища ще се ремонтират със средствата