Появата на фитопатогенни гъби, които причиняват съхнене на иглолистните гори, е следствие на високата въздушна пролетна влажност в насаждения в близост до речни течения.

Това показват резултатите от извънредния мониторинг за диагностициране на проблема и определяне степента на нападение и нивото на разпространение на фитопатогенни гъби на територията на Лесозащитна станция - Пловдив.

По време на извършените експертизи са посетени обекти на територията на Държавното горско стопанство (ДГС) в Хисаря, ДГС Момчилград, ДГС Кирково и ДГС Златоград, където е установено завишено съхнене на иглолистните гори. Размерът на нападнатите площи не надвишава 1% от площта на иглолистните гори в страната.

В хода на проверката е установена причината за съхненето е развитието на патогенни гъби, които причиняват съхнене на иглиците и младите клонки на дърветата. Физиологичното отслабване на дърветата се дължи на засушаването на климата, което ги прави податливи на патогенните гъби.

Според експертите при провеждането на сечи за отстраняване на сухите и силно засегнати дървета се налага прилагане на диференциран подход за всяко конкретно насаждение. По време на това иглолистните дръвчета ще бъдат третирани с химически препарати срещу фитопатогенните гъби, но само при нужда от това.

Собствениците на гори също ще бъдат предупредени за предприемането на действия за извършване на необходимите санитарни мероприятия за борба срещу вредителите.