Пенсиите ще се увеличат от 25 декември 2021 г., а изплащането им е гарантирано през цялата 2022 г. Това съобщават от Министерството на труда и социалната политика в отговор на твърдения, че при негласуван бюджет за следващата година решението на депутатите от 46-то Народно събрание няма да влезе в сила.

Съгласно решението на 46-то Народно събрание от 25 декември 2021 г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст се увеличава от 300 лв. на 370 лв., а максималният й размер се повишава от 1440 лв. на 1500 лв.

Гълъб Донев не вярва следващото Народно събрание да променя новите пенсии

Гълъб Донев не вярва следващото Народно събрание да променя новите пенсии

След декември ще има преизчисление

От същата дата тежестта на всяка година осигурителен стаж без превръщане ще се увеличи от 1,2 на 1,35%. За да има равнопоставеност с по-високата тежест на осигурителния стаж ще бъдат преизчислени всички отпуснати преди 25 декември 2021 г. пенсии. Промените са трайно регламентирани в Кодекса за социално осигуряване чрез направената актуализация в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.

Изплащането на увеличените размери на пенсиите през цялата 2022 г. е гарантирано. Кодексът за социално осигуряване регламентира, че в случай, че бюджетът на държавното обществено осигуряване (ДОО) не бъде приет от Народното събрание до началото на бюджетната година, осигурителните приходи се събират и осигурителните разходи се извършват съобразно действащите нормативни актове.

Няма драма за пенсиите въпреки забавянето на бюджета, успокоява Иван Нейков

Няма драма за пенсиите въпреки забавянето на бюджета, успокоява Иван Нейков

Големият въпрос бил дали е постигната договореност за промени в осигурителния модел

Това гарантира изплащането на всички пенсии и други социално осигурителни плащания в определените размери, независимо че бюджетът на ДОО за съответната година не е приет. В този случай за издръжка на органите на Националния осигурителен институт се разходва месечно до една дванадесета част от разходите, предвидени в бюджета за предходната година.

1.5 млрд. лв. повече, дадени в пенсии през 2021 г. спрямо миналата година

1.5 млрд. лв. повече, дадени в пенсии през 2021 г. спрямо миналата година

Постъпилите приходи за работниците са по-малко спрямо миналата година