Природозащитниците от WWF алармират, че проектът за нов план за управление на Национален парк "Пирин" излага на риск местообитанията на дивата коза.

Екозащитници искат оставката на Нено Димов заради Пирин

Екозащитници искат оставката на Нено Димов заради Пирин

Настояват и за среща с премиера по случая

Проектът предвижда разширяване с 12.5 пъти на зоните, в които могат да се изграждат спортни съоръжения върху 7.5% от общата територия на парка, основно в северната част на Пирин, над градовете Банско и Добринище. Въздействието на тази увеличена човешка намеса върху природата не е подложено на оценка от МОСВ. Затова WWF организира теренно посещение, за да провери предложените нови зони за туризъм. Последните данни от 2013 г. сочат, че природозащитното състояние на Балканската дива коза в защитена зона "Пирин" е незадоволително. Популацията на вида наброява едва 320-400 екземпляра, което е много под оптималната численост.

Съдът окончателно отмени промените в плана за Пирин
Обновена

Съдът окончателно отмени промените в плана за Пирин

Екооценката е задължителна, втората кабинка в Банско спряна засега

Припомняме, че Балканската дива коза е застрашен подвид и е включена в Червената книга на Р България.

Дивата коза се среща основно в скалисти комплекси - циркуси, ждрела, скални венци, и стръмни склонове. Дивата коза играе съществена роля за поддържането на крехките и уязвими планински екосистеми. Освен, че е важна част от хранителната верига, тя е единственият представител на фауната в НП "Пирин", който може да се храни както с храсти, така и с клони на иглолистни дървета, опазвайки бързо намаляващите високопланински пасища. Значима заплаха за популацията на вида е и бракониерството.

WWF сигнализира още, че масовото практикуване на извънпистово ски спускане сериозно безпокои дивите кози. Бягството от зоните на ски спускане на животното при дебела снежна покривка води до изтощение, падане на имунитета, заболяване и дори до смърт.

Извършената от WWF проверка показа по-малко диви кози около връх Тодорка, където извънпистовото каране набира все по-широка популярност. А безпокойството е само елемент от основния проблем с изграждането на нови писти и лифтове, което ще изиска гола сеч и пряко унищожаване на местообитанията на дивата коза. Освен това част от новата зона за туризъм е планирана без буферна територия плътно по границите на един от най-старите резервати в Европа "Баюви дупки - Джинджирица".

За подобряване състоянието на дивата коза, организацията WWF препоръчва да не се допуска разширяването на ски зоните в местообитанията на вида; да се поставят информационни табели; да се ограничи достъпа на домашни животни, както и постоянния престой на пастири и кучета в ключови местообитания, особено над 2500 м. надморска височина; да се обърне повече внимание на борбата с бракониерството; въвеждане на задължителни проверки на туристически хижи в близост до местообитанията на животните.

WWF полага огромни усилия да не се допускат нови сечи и строежи в НП "Пирин", които да излагат на опасност дивата коза и не само нея. През март 2017 г. WWF и Асоциация на парковете в България (АПБ) заведоха съдебно дело срещу решението на МОСВ да не се прави екологична оценка и оценка за съвместимост на проекта за нов план. Оттогава насам WWF и АПБ спечелиха на няколко инстанции, а финалното заседание на последната инстанция е насрочено за 26 септември 2019.

Природозащитници призовават Борисов да не се обжалва решението на ВАС за Пирин

Природозащитници призовават Борисов да не се обжалва решението на ВАС за Пирин

Виждат дълбок проблем в прилагането на природозащитните политики от МОСВ