Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" публикува отворено писмо до министър-председателя Бойко Борисов, във връзка с решението на Върховен административен съд - ВАС да отмени промените в Плана за управление на Национален парк "Пирин".

Коалицията коментира, че аргументите на съда подкрепят мотивите на жалбоподателите, а именно, че решението е взето в нарушение на три български закона. Те обясняват, че решението на съда идва точно седмица след началото на наказателна процедура на ЕК срещу България за установено нарушение в областта на законодателството по околна среда.

"В България кумулативното въздействие от съществуващите и одобрените планове и проекти върху зоните по "Натура 2000" систематично не е било вземано предвид и извършването на много промени, представляващи сериозна заплаха за постигането на природозащитните цели, е били разрешено независимо от наличието на такава заплаха ... Комисията редовно получава оплаквания относно планове и проекти, разрешени въз основа на недостатъчни оценки или дори при липсата на подходящи оценки", цитират те Комисията. 

Тази наказателна процедура, наред с това, вече второ осъдително решение на ВАС по темата план за управление на Национален парк Пирин, показва дълбок проблем в прилагането на природозащитните политики от Министерство на околната среда и водите, смятат от коалицията.

ВАС отмени промените в плана за "Пирин"

ВАС отмени промените в плана за "Пирин"

Опазването на природата в защитените територии има предимство пред другите дейности в тях

"За да остане природа в България" коментира, че съгласно българското законодателство, Министерски съвет има възможност да обжалва решението на съда. Обръщат се към Борисов с призив правителството на България да не се възползва от тази възможност поради няколко важни причини:

Необжалването на решението на ВАС дава възможност на Министерски съвет да се разграничи от обвиненията за обслужване на лобистки интереси в полза на акционера на една от най-големите български банки, довели до гласуване на Решение № 821/29.12.2017.

Необжалването на решението на ВАС дава възможност на Министерски съвет да излезе с достойнство от ситуация, породена от проблем, който направи България международно известна в негативен план.

Необжалването на решението на ВАС ще подпомогне правителството в започната хоризонтална процедура на ЕК за липса на качествени оценки или липса на всякакви оценки в областта на околната среда и ще представлява ясен сигнал към ЕК за налична воля в държавата да се ангажира с необходимата сериозност за решаване на проблемите, свързани с прилагането на европейското законодателство.

Евродепутати призовават ЕК да накаже България за Пирин и Кресненското дефиле

Евродепутати призовават ЕК да накаже България за Пирин и Кресненското дефиле

Правителството отчаяно опитвало да заобиколи еврозаконите за Пирин и Кресна

Според тях, най-важната причина от всички е, че необжалването на решението на ВАС ще отговори на обществените очаквания за спазване на правовия ред в страната. Правителството трябва да дава добър пример и да приема и да се съобразява с решенията на независимата съдебна власт, както са декларирали и министрите от кабинета и самият Борисов, допълват от коалицията.

Те разчитат върховният орган на изпълнителната власт да прояви мъдрост, отчитайки вменената на държавата роля да опазва околната среда и да гарантира възпроизводството на живата природа в чл. 15 на Конституцията и правото на всички граждани на благоприятна и здравословна околна среда по чл. 55 на Конституцията.

"За да остане природа в България" допълват, че много хиляди български граждани в десетки градове демонстрират волята си за опазване на Национален парк "Пирин" и той трябва да бъде запазен като българско и общочовешко богатство и достояние на бъдещите поколения.

"Господин премиер, вашето решение за бъдещето на Пирин ще е определящо за съдбата на световна ценност, която България е успяла да опази вече над 55 години", пишат коалицията природозащитници.

65,79 хектара от парк "Пирин" над концесията ползвал "Юлен"
Обновена

65,79 хектара от парк "Пирин" над концесията ползвал "Юлен"

Повече от осем години Министерски съвет е бил наясно, коментира Румяна Арнаудова