Не намалява интересът към осиновяванията. Това констатират НПО-та, ангажирани с темата.

Желязка Иванова от българска асоциация "Осиновени и осиновители" подчерта, че броят на децата, които са в регистрите за осиновяване, е постоянен. Общо взето броят на осиновените деца варира, каза тя.

За 2018 г. осиновените деца са 539, а до момента на тази са 240. Като цяло обществото ни е доста натоварено с предразсъдъци, отчете още Иванова.

КЗД защитава осиновителите на деца над 5-годишна възраст

КЗД защитава осиновителите на деца над 5-годишна възраст

Осиновителите и осиновените следва да се ползват с максимална обществена подкрепа

Все още осиновяването в малките населени места е тема табу по думите й. Решението да осиновиш дете е най-трудното в целия процес на осиновяването. Срещите с други хора, преминали по този път, както и с организации, които се занимават с това, помага. Проучени са 37 социални услуги от различен тип.

През последните години все по-често се говори за трудностите, до които се стига при осиновяване на деца на по-късен етап. Много често се стига до повторно изоставяне. 157 деца ползват услуги в тези 37 центъра. По-тревожното е, че десет от тези центрове са от резидентен тип и живеят 26 осиновени деца, тоест това са осиновени деца, които за втори път са изоставени. 11 от децата са с прекратено осиновяване.

Това са детски съдби, отсече Недка Петрова от Национален алианс за социална отговорност. Възрастните влизаме в живота на детето, посочи тя. Според нея осиновителите трябва да са със съзнанието, че детето влиза завинаги в живота им.

Обществото ни толерантно към осиновителите, по-малко към осиновените

Обществото ни толерантно към осиновителите, по-малко към осиновените

69% от хората са мнение, че детето трябва да знае, че е осиновено