Физическото насилие в детството увеличава с 3,6 пъти риска от тютюнопушене в зряла възраст. То е свързано с риска от ранно начало на сексуалния живот, който нараства с 3,7 пъти. Физическото насилие в детството увеличава двойно риска от множество сексуални партньори и 1,7 пъти този от злоупотреба с алкохол. Това сочат данните от проведено проучване на Националния център по обществено здраве и анализи. Данните представи д-р Румяна Динолова от НЦОЗА. Изследването обхваща 600 студенти по медицина и помагащи професии в шест български университета. Основният извод от проведеното за пръв път изследване у нас показва, че пренебрегването и насилието в детството предопределят лошо здраве в зряла възраст. Насилието и пренебрегването в детството са широко разпространени. 40,9% от анкетираните са преживели емоционално насилие, 28% физическо, 11,3% - сексуално. 9,3% от участниците в изследването споделят, че са били физически пренебрегвани в детството си. Емоционалното насилие повишава риска от пропушване в ранна възраст 3 пъти и два пъти риска от злоупотреба с алкохол. Преживяното в детството сексуално насилие увеличава риска от ранна сексуална активност и вероятността за множество сексуални партньори два пъти и половина.

Проучването е свързано с това как неблагоприятни преживявания в детството се отразяват - сърдечно съдови заболявания, карциноми и психични разстройства.

Това, което сме изследвали, е свързано с преживявания на детето до 18-тата година, които могат да засегнат пряко или косвено неговия живот, посочи д-р Динолова.

Изследвана е още връзката между фактора за насилие и дисфункционалната семейна среда.

Между 14 и 18 хиляди българи умират годишно заради мръсния въздух

Между 14 и 18 хиляди българи умират годишно заради мръсния въздух

Над 97% от българите са изложени на замърсяване с ФПЧ

Така 46.6% от студентите споделят, че в детството си са били свидетели на семейно насилие, други 24.1% са от семейство на разведени родители, 7,5% са съжителствали с човек с психично заболяване, 9% - с алкохол, 3,3% са съжителствали с член от семейството, който е живял в затвор.

Това се отразява в развитието на детето като променя неговите социални, емоционални и когнитивни способности.

Според данни на СЗО 70% от случаите на ранна смърт сред хората в зряла възраст се дължат на типа поведение, формирано по време на съзряването в периода между 10 -19 години.

Половината от младите хора в България започват полов живот на 16 години. 35% от тях не са използвали предпазни средства по време на първия си полов акт. Броят на младите хора, инфектирани с ХИВ, също е голям - 34% на възраст между 20 и 29 години.

Запазва се тенденцията за висока употреба на алкохол - 86% от българските ученици на 16 години поне веднъж са опитвали алкохол по данни на ESPAD за 2015 г. 59% от 16-годишните са пили веднъж в месеца. 35% от учениците ни са опитвали наркотици. 27% от българските ученици са употребили канабис поне веднъж в живота. 7% от учениците в Европа и 12% от българските са употребили канабис в последните 30 дни.

От Националния център по обществено здраве и анализи настояват за часове по здравно образование и освен това стандарт, регламентиращ какво трябва да включва то. В Центъра се предлага и обучение на учители, но засега здравното обучение остава пожелателен, а не задължителен елемент от подготовката на учениците.