Започват работа четирите демонстрационни центъра на Националното тол управление, в които превозвачите ще могат да тестват издаването на маршрутни карти за тежкотоварни автомобили.

Те ще имат възможност да се запознаят и с т.нар. тол калкулатор, който на база тестови обхват на пътищата с тол такса и тестова тарифа ще изчислява дължимата такса за определен маршрут.

Центровете за демонстрация са в София, Пловдив, Варна и Русе и са отворени всеки работен ден от 14 до 18 часа. В тях с помощта на служители на Националното тол управление може да се тества купуването на маршрутни карти от четирите канала, по които АПИ ще ги продава - терминал за самообслужване, сайта, мобилното приложение и от гише.

Започват реалните тестове на тол системата

Започват реалните тестове на тол системата

Реални суми все още няма да се начисляват

Демонстрационният център в столицата ще се намира в административната сграда на бул. "Цар Борис III" №215, ет. 6, а в Пловдив (ул. "Христо Г. Данов" №22), Варна (бул. "Доктор Пискюлиев" №3) и Русе (ул. "Отец Паисий" №5) - в съответното Областно пътно управление. Превозвачите може да изпращат въпросите за въвеждането на тол системата и на електронния адрес: consult.toll@api.bg.

Проф. Олег Асенов, член на Управителния съвет на АПИ коментира, че центровете ще работят минимум два месеца и целта е служителите в тях да отразят всички препоръки на превозвачите. При необходимост в тях ще се правят специализирани работни срещи, а по заявка ще може да се организират и обучения с представители на браншовите организации.

Тези тестове са част от техническата експлоатация на тол системата като в нея поетапно ще бъдат включвани отделни компоненти. След като тя приключи успешно, до няколко месеца, но не по-късно от 1 март 2020 г., ще започне и търговската й експлоатация, при която тежкотоварните автомобили ще преминат от винетки към тол такси.

При покупка на маршрутна карта след въвеждането в търговска експлоатация на тол системата ползвателят на републиканската пътна мрежа трябва да посочи начална и крайна точка на маршрута си, както и до четири междинни точки по заложения от него маршрут. Освен това трябва да въведе и техническите характеристики на пътното превозно средство (регистрационен номер, националност на пътното превозно средство, категория на ППС, емисионен клас, брой на оси). Системата автоматично ще предлага маршрут от ГКПП до ГКПП за улеснение на транзитния трафик, ще посочва още най-кратък и най-дълъг път. След като изчисли сумата, системата ще попита клиента за потвърждение на въведените данни.

Маршрутните карти ще са с валидност 24 часа от началото на активирането им. Регистрираните потребители (регистрацията е чрез електронния адрес през платформата за купуване на маршрутна карта) ще могат да си ги купят до 7 дни предварително, а нерегистрираните потребители - за днешния или за утрешния ден.

Облекчават процедурата за регистрация на доставчиците на GPS данни за тол таксуването

Облекчават процедурата за регистрация на доставчиците на GPS данни за тол таксуването

Отпада изискването за сключване на договор при Общи условия с АПИ