Ден преди плануван протест в пред сградата на БНР, от ръководството на обществената медия съобщиха, че нито един от синдикатите в националното радио не е изявил желание за обсъждане на поставените въпроси.

Според предварителната информация от Радиосдружение "Подкрепа", изпратена и до news.bg: "Музикалните състави, журналисти и технически специалисти от БНР излизат на протест!".

Отново протестират музикалните състави на БНР

Отново протестират музикалните състави на БНР

Заплащането им е унизително и вместо "Одата на радостта", ще изсвирят Седма Симфония на Бетовен, част II - за тъжни поводи

Той е планиран за сряда, 11 юли от 8:30 часа. Мотивите, посочени от неговите организатори са липса на прозрачност и ясни критерии при разпределението на бюджета на БНР и изключително ниското заплащане на труда на по-голямата част от работещите в БНР.

Протестиращите музиканти от БНР посвириха на евролидерите

Протестиращите музиканти от БНР посвириха на евролидерите

Протестът на музикантите беше подкрепен от много техни колеги

Като втора точка е посочено авторитарно управление и липса на диалог между ръководството на БНР и работещите в медията. Според предварителната обява за протеста липсва и ясна визия за развитието на БНР. Музикалните състави са в пълно неведение по отношение на въпросите, които ги вълнуват, а проблемите в Радио България чакат своето решение от миналата година.

Премиерът разбрал за музикантите от БНР, когато му засвирили под прозорците

Премиерът разбрал за музикантите от БНР, когато му засвирили под прозорците

Да изнасят концерти и да печелят от билети

"Непрекъснато се назначават хора, нямащи пряко отношение към работния процес в медията, за сметка на обезкръвени звена, в които липсват журналисти, звукорежисьори и др. специалисти", се казва в съобщението за готвен протест в БНР.

В писмото се споменава и за преразглеждане на принципите на финансиране на БНР от законодателите като се изтъкван приноса на обществената медия на българското образование, култура, традиции и с принос за имиджа на страната в чужбина.

В съобщението за готвен протест се поставят въпроси за заплащането на голяма част от работещите в БНР, които граничат с минималната работна заплата за страната. Какви решения предвижда ръководството, питат авторите организаторите на евентуалния утрешен протест.

Музиканти от БНР протестират с искане за достойни заплати

Музиканти от БНР протестират с искане за достойни заплати

Генералният директор Александър Велев отиде при протестиращите

Те искат да знаят броя на новоназначени в медията и на каква длъжност са те. "Защо в отделни звена на БНР не се назначават хора, въпреки належащата нужда от специалисти, участващи пряко в създаването и обезпечаването на радиопродукцията? Как се разпределят средствата за работна заплата по сектори? Каква е най-ниската, средната и най-високата заплата и по какви критерии се формират", пита председателят на Радиосдружение "Подкрапа" БНР Дарина Григорова.

От ръководството са БНР са категорични, че диалогът на ръководството на БНР със синдикатите продължава.

Протестът по принцип е последен акт след изчерпване на всички форми на диалог, а ръководството на националното радио е в постоянен диалог със синдикатите в БНР, пишат от ръководството на радиото.

Те са поканили синдикалните организации на 13 юни, за да изяснят декларираните искания.