Равни права, равноправно заплащането, социална справедливост и недекларираният труд. Това бяха основните теми на конференция в КНСБ , посветена на жените, работата и неравенствата.

440 000 са заетите жени в земеделието, като представляват 40% от отрасъла. Тези дейности попадат в най-ниско заплатените професии. В сектор "Земеделие" жените получават около 800 лева. Най-високата средна работна заплата сред квалифицираните кадри е 856 лева. Тези данни представи председателят на Федерацията на независимите синдикати от земеделието Светла Василева.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров подчерта, че проблемът с неравенствата са постоянен ангажимент на синдикатите. В Бъглария жените получават с около 13% по-малко от мъжете у нас. Жените и мъжете получават най-малко в ЕС, при това толкова малко, че в някои сектори са много далеч от заплащането, което стига за издръжка. Това по думите на Димитров е основен приоритет за синдикатите. Въпреки всичко той отрича липсата на напредък.

С относително висок дял са жените, които желаят да работят, но трудно успяват да започнат постоянна работа.

Заетите в селското стопанство в страната са сред социално уязвимите групи работещи бедни и във висок риск да работят в сивата икономика.

Прозрачни и предвидими условия на труд, както и равновесие между личния и професионалния живот са сред проблемните области, за които КНСБ ще се бори, акцентира Димитров, който изрази надежда ситуацията да се промени с изборите са нов ЕП.

По думите му "ще има възможност да се запълнят петна и дупки, които имат нужда от регулация." Където има колективни договори, равенството е по-голямо, убеден е президентът на КНСБ. Затова насърчаването на колективните договори е централна тема в браншовите организации.

Неравенствата са биологични и в основата на обществото - между мъже и жени. Често има и финансови, както и професионални неравенства, които трябва да бъдат фокус на нашите женски сили. Това заяви поетесата Румяна Кралева, като рецитира свои стихове, посветени на жената и нейната роля в живота и обществените процеси.