Българската православна църква организира Национално литийно шествие, чрез което още веднъж ще изрази позицията си, че е необходимо въвеждане на изучаване на религия в училищата.

Шествието ще се проведе в петък, 24 септември.

Десислава Панайотова от работната група по въпросите на религиозното образование към Светия синод поясни пред БНР: "Църквата е помислила за всички и концепцията й предвижда децата на принципа на езиците, както се учат английски, френски, немски, да учат религията, към която принадлежат."

По думите й, ако има даце с неутрални светогледни разбирания, родителите им не са съгласни да учат определена религия, тогава те могат да учат нравствено ориентиран профил като нравственост, благонравие или нещо, което така или иначе да ги подпомага активно в това да стават по-добри, по-търпеливи към ближния, по-прощаващи, не толкова агресивни.

„По решение на Светия Синод на БПЦ на 24 септември 2010 г. в София ще се проведе Национално литийно шествие, чиято цел е въвеждането на вероучение в училищата като задължителен предмет.

Като имаме предвид голямото значение на вероучението за нравственото израстване на българските деца и младежи и в изпълнение решението на Светия Синод."

На 19 септември след св. Литургия да се отслужи молебен за духовно-нравственото израстване на българските деца и младежи и изпросване Божието благословение за успех на НЛШ.

От синода съветват енорийските свещеници по места да информират кметовете и кметските наместници за предстоящото Национално литийно шествие и да потърсят помощ от тях и от местните бизнесмени, които да подпомогнат св. Митрополия.