Въпреки предписанието на РИОСВ - София продължават подготвителните дейности за добив на пясък от кариерата в рибарници „Челопечене", съобщиха от инспекцията.

За установеното нарушение от фирма „Хидроеко ПИМ" ООД ще бъде потърсена административно - наказателна отговорност.

На 30 март експерти от инспекцията извършиха проверка в находище „Хидроекопим 1", разположено в землището на с. Чепинци, район „Нови Искър", при която е установено, че се извършва разтоварване на земни маси, иззети при подготвителните работи за същинския добив на пясък.

Пръстта се използва за подготовка на работни терени с цел улесняване на предстоящия добив.

От инспекцията припомнят, че при проверка по сигнал в сряда в района на рибарниците РИОСВ - София предписа незабавно да бъдат спрени дейностите в находището, тъй като за добива на пясък на това място в момента тече процедура по Оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.

Рибарниците попадат в границите на защитена зона по европейската мрежа Натура 2000 за опазване на дивите птици.