Съветът за електронни медии - СЕМ провежда днес и утре изслушванията на кандидатите за генерален директор на Българското национално радио.

Припомняме, че миналата седмица до трети етап бяха допуснати следните кандидати: Светослав Костов; Митко Димитров; Валерий Тодоров; Даниела Манолова и Александър Велев.

Изслушванията на допуснатите кандидати ще се проведат в поредност, съгласно входящия номер на заявлението за участие в процедурата, подадено в СЕМ:

Шест кандидати за генерален директор на БНР

Шест кандидати за генерален директор на БНР

Изслушванията пред СЕМ - на 26 и 27 юни. Изборът - на 28 юни

За 26 юни 2019 г.: 9:30 ч. - 11:45 ч. - Светослав Костов (вх. № РД-22 25-00-2/27.05.2019 г.); 12:15 ч. - 14:30 ч. - Митко Димитров (вх. № РД-22 25-00-3/27.05.2019 г.); 14:45 ч. - 17:00 ч. - Валерий Тодоров (вх. № РД-22 25-00-4/27.05.2019 г.)

За 27 юни 2019 г.: 9:30 ч. - 11:45 ч. - Даниела Манолова (вх. № РД-22 25-00-5/27.05.2019 г.); 13:00 ч. - 15:15 ч. - Александър Велев (вх. № РД-22 25-00-6/27.05.2019 г.)

Изслушването се състои от: Кратко представяне от кандидата на концепцията за неговата дейност в обществената медия - до 15 минути. Отговори на въпроси, задавани от членовете на Съвета за електронни медии. Всеки член на Съвета има възможност в рамките на до 10 минути да отправи своите въпроси към кандидата. Времетраенето на отговорите е общо до 40 минути с възможност за удължаване, но с не повече от 10 минути.

СЕМ изслушва кандидатшефовете на БНР следващата седмица

СЕМ изслушва кандидатшефовете на БНР следващата седмица

Кандидатстват Светослав Костов, Митко Димитров, Валерий Тодоров, Даниела Манолова, Александър Велев

След приключване на изслушването, председателят на СЕМ дава възможност на представители от БНР да зададат въпроси. Времето за изложение на всички въпроси е общо до 5 минути. На кандидата се предоставя право на отговор след изчерпване на зададените въпроси към него. Времето за отговор е до 10 минути.

След приключване на изслушването от СЕМ и отговорите на запитванията от страна на представителите на Българското национално радио, Съветът за електронни медии, при изразено съгласие от страна на кандидата, предоставя възможност на присъстващите журналисти да зададат своите въпроси. Тази възможност ще бъде реализирана в паузите между изслушванията на отделните кандидати и в рамките на не повече от 15 минути.

Окончателният избор ще бъде направен на 28 юни.

Мандатът на настоящият генерален директор на БНР Александър Велев изтече на 29 май.