За разрешаване на проблема със замърсяването на въздуха, държавните институции предлагат да се поставят 22 измервателни станции в София.

Граждани от кварталите "Красна поляна", "Западен парк" и "Овча купел" не са съгласни обаче, че поставянето на станции е мярка. Те настояват целият квартал "Факултета" да бъде премахнат, тъй като от него идва най-голямата концентрация на замърсяване.

Те искат да знаят какво се случва с разделното събиране и рециклиране на битовите отпадъци, след призивите на Столична община гражданите да изхвърлят разделно отпадъците.

На дискусия с домакин националният омбудсман стана ясно, че до края на 2020 година се предвижда да се премахнат всички сгради на виетнамските общежития, след като още 2 до 3 ще бъдат премахнати тази година.

Институциите спорят за краткосрочни и дългосрочни цели в борбата срещу мръсния въздух.

22 сензора следят за качеството на софийския въздух до края на 2019 г.

22 сензора следят за качеството на софийския въздух до края на 2019 г.

Те ще бъдат поставени на специално подбрани локации

На втората тематична среща, посветена на вредата от мръсния въздух и фините прахови частици, зам.-омбудсманът Диана Ковачева припомни, че според доклада на Европейската агенция по околна среда здравето на най-уязвимите граждани в Европа остава непропорционално засегнато от мръсния въздух, въпреки общото подобряване качеството.

Припомняме, на 24 януари 2019 г. бе проведена първата тематична среща на граждани с отговорните институции и бе поет ангажимент след месец да бъде отчетено какви мерки са предприети и какви са конкретните резултати от тях за преодоляване на замърсяването с фини прахови частици и за подобряване качеството на атмосферния въздух. 

"В доклада се посочва България като страна, в която хората са изложени в по-голяма степен на вредите от мръсния въздух", припомни Ковачева.

По думите й трябва да се проследи до каква степен политиките на Европейския съюз могат да се приложат и в България, за да може страната ни да не бъде глобявана и да не се налагат санкции.

Тя посочи още, че в случаите, когато страната ни е санкционирана, трябва възможно най-бързо да отстрани нарушенията, които са констатирани. 

Замърсеният въздух убива 600 000 деца на година

Замърсеният въздух убива 600 000 деца на година

Родителите трябва да избягват замърсяване на въздуха в домакинствата

Фините прахови частици, азотният диоксид и азотът в близост до земната повърхност са трите основни замърсители, които засягат в основна степен живота и здравето на хората, отбеляза зам.-омбудсманът и допълни, че най-засегнатите са децата, възрастните хора и хората, болни от сърдечно-съдови заболявания.

Целите, които си поставят от институцията на омбудсмана са дългосрочни и краткосрочни. Дългосрочните цели са свързани с постигане на степени на чистотата на въздуха, които да не водят до неприемливи въздействия и рискове на човешкото здраве.

Краткосрочните цели, според заместник-омбудсмана, са свързани с разположението на измервателните станции, забрана за използване на твърди горива в общинските жилища и достъп на хората до обществена информация.

Припомняме повод за свикване на форума станаха десетките жалби на граждани от цялата страна, сред които най-голям брой от жители на столицата - от кв. "Красна поляна", кв. "Овча купел", кв. "Западен парк", район "Надежда". Хората поискаха институциите да поемат ясни ангажименти за справяне с наднорменото замърсяване на въздуха.

На обществената дискусия, посветена на мръсния въздух присъстваха още представители на Министерство на вътрешните работи, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на земеделието, храните и горите, Столична община, Сдружение "Въздух за здраве", Изпълнителна агенция по горите и други.

България и Македония са първенци в Европа по мръсен въздух

България и Македония са първенци в Европа по мръсен въздух

Мръсен въздух в София, но не и според прогнозите на Столична община