По случай Европейския ден на статистиката - 20 октомври, и откриването на конференцията на високо равнище "Силата на статистиката" в Брюксел, Националният статистически институт (НСИ) представя новата дигитална публикация "Животът на жените и мъжете в Европа - статистически портрет". Публикацията е достъпна за първи път на 24 езика.

Дигиталната публикация е изготвена от Евростат и националните статистически институти на държавите членки на ЕС и е озаглавена "Вкъщи, на работа, на училище...".

Снимка 318538

Източник: НСИ

Публикацията е разделена в 3 раздела и изследва различията както в начина на живот на жените и мъжете в една страна, така и между отделните държави в Европа. Обхватът на статистическият портрет е много голям - той разглежда различни важни събития от ежедневието на европейския гражданин като тръгване на училище, напускане на дома на родителите и започване на работа, сключване на брак, отглеждане на деца, пенсиониране.

Главните акценти в портрета залягат върху образованието, заетостта, кариерата и доходите или грижите за децата, здравните, хранителните, културните, спортните и интернет навици между мъжете и жените, жители на една страна или като цяло между отделните държави на Стария континент.

Портретът цели да допринесе за по-доброто разбиране на разнообразието и характеристиките на живота на европейците, като се подчертаят сходствата и различията между двата пола.

Убийствен ръст на жените без деца в Европа

Убийствен ръст на жените без деца в Европа

До една четвърт от жените, родени през 1970-те години, могат да останат бездетни

Първият раздел в публикацията е озаглавен "Живот, съзряване, остаряване..." и се фокусира върху демографското развитие и здравето като продължителността на живота, съжителството между двата пола или самооценката на здравето. Портретът предоставя статистически данни за човешкия живот - например, че в ЕС жените напускат дома на родителите си средно две години по-рано от мъжете (съответно на 25 и 27 години). Според данните въпреки различията си, мъжете и жените в Европа са удовлетворени в еднаква степен от живота си.

Снимка 318548

Източник: НСИ

България е с най-голяма смъртност в ЕС

България е с най-голяма смъртност в ЕС

България е с ниско ниво и по отношение на раждаемостта

Вторият раздел в статистическия портрет "Учене, работа, възнаграждение на труда..." включва данни за образователното ниво, съвместяването на професионалния и семейния живот, работата на пълен и непълен работен ден, безработицата, разликата в заплащането при жените и мъжете и други.

Разделът обръща сериозно внимание не само на структурните различия, но и на неравенството между двата пола. Статистическите данни в тази графа показват, че по-голям дял от жените има завършено висше образование. Жените висшистки са 33%, а мъжете висшисти - 29%. Жените печелят с 16% по-малко от мъжете в ЕС, а сред ръководителите има два пъти по-малко жени отколкото мъже.

Снимка 318547

Източник: НСИ

Северозападна България - с най-много неучещи и неработещи млади хора в ЕС

Северозападна България - с най-много неучещи и неработещи млади хора в ЕС

Според Евростат, този регион е на първо място в негативната класация

Третият раздел на анализа е озаглавен "Хранене, пазаруване, сърфиране в интернет, общуване..." и разглежда храненето и социалните навици, дейностите през свободното време и онлайн заниманията, в т.ч. тютюнопушенето и консумацията на алкохол, индекса на телесна маса, посещенията на кино, участието в социалните мрежи и онлайн пазаруването.

Статистическите данни тук показват, че в ЕС броят на мъжете с наднормено тегло е по-голям от броя на жените - съответно 57% за мъжете и 44% за жените. Данните сочат още, че жените четат повече книги и посещават по-често представления на живо.

Според портрета едва 34% от мъжете в държавите членки на ЕС готвят или се занимават с домакинска работа ежедневно.

Снимка 318546

Източник: НСИ