Комисията за защита на потребителите е извършила около 200 проверки по сигнали в рамките на последните няколко дни. Проверките са били инициирани заради нелоялни практики по време на Черния петък, 24 ноември.

Председателят на КЗП Димитър Маргаритов заяви на пресконференция в БТА, че проверките са били осъществени както по големи търговски центрове, така и на онлайн магазини. По думите му са регистрирани около 30 нарушения.

Платформа свързва клиент, търговец и КЗП

Платформа свързва клиент, търговец и КЗП

Платформата "Аз-клинетът" предоставя множество възможности за по-добра комуникация при нередности

Според Маргаритов тази година се наблюдават няколко вида нарушения от страна на търговците.

Първият вид нарушение - изкуствени намаления. Това продължава да бъде най-често срещаната нелоялна търговска практика и през тазгодишната кампания за намаление на цените в рамките на Черния петък. Тази практика е добре позната - търговците завишават цените на продуктите, след което анонсират намаление на новата, завишена цена. По този начин те не спазват правилото старата цена да седи най-малко 30 дни преди да бъде обявено намалението.

По думите на Маргаритов втората група нарушения се наблюдава откъм недостатъчното количество на дадена стока, която е била шумно рекламирана, че ще бъде намалена.

Третият вид нарушения - опити на търговци да ограничат отговорността си. В този случаи търговци заявяват, че не носят отговорност за дадената стока, защото стоката е била намалена. В повечето случаи те казвали на потребителите, че ако стоката има дефект, заради намалението продуктът не подлежи на рекламация. Маргаритов обясни, че двете неща не зависят едно от друго - рекламацията и правата на потребителите не зависят от кампаниите за промоции и намаления.

Черен петък да не стане Черен Петър за българите

Черен петък да не стане Черен Петър за българите

Ако търговците са коректни, тези кампании са положителни за джоба на потребителя