Рекордно замърсяване със серен диоксид е отчетено в Гълъбово, съобщи БНТ. Допустимите стойности са надскочени два пъти.

През последната седмица това е четвъртото замърсяване на града. Основен източник са централите от комплекса "Марица Изток".

Предприети са мерки за намаляване на емисиите на серен диоксид и измерената стойност вече е в допустими граници.

Гълъбово в черен дим заради авария

Гълъбово в черен дим заради авария

В ТЕЦ "Брикел" е изгорял димен вентилатор

От регионалната екоинспекция в Стара Загора съобщават, че отпада необходимостта за предприемане на предпазни мерки за населението.

Останалите пунктове за мониторинг на въздуха в областта не отчитат превишения на нормите по контролираните показатели.

Прашна буря погълна Гълъбово

Прашна буря погълна Гълъбово

Хората винят местния ТЕЦ, от дружеството отричат