Преди дни ВАС препотвърди окончателно, че решението от май 2008 г., постановено по дело на Бургаски окръжен съд остава в сила, а именно - част от комплекса Златна перла e незаконен.

Припомняме, курортът е разделен на 10 отделни имота, съответно 10 строителни разрешения и 10 заповеди на РДНСК за отмяната им.

Всяко едно от тях се обжалва във ВАС. В случая това е трето решение, с което ВАС препотвърждава окончателно решение на Бургаски окръжен съд.

Предисторията:
Изграждането на комплекса „Златна перла" започва в началото на 2006 година.
В последствие шефът на РИОСВ Бургас Симеонов издава заповед за спиране на строежа.

Фирма „Краш 2000" ООД, която изгражда ваканционното селище, оспорва пред ВАС спирането на строежа от страна на Регионалната инспекция по околната среда и водите.

ВАС обявява за нищожна заповедта на директора на РИОСВ Бургас за спиране на започналата реализация на инвестиционно предложение за строителство на ваканционно селище „Златна перла", намиращо се в границите на Природен парк Странджа.

Един от основните мотиви в решението на ВАС е, че липсва приет план за управление на парка, от който да става ясно дали посочените имоти попадат в парка или не.

На 29 юни 2007 г. тричленен състав на Върховния административен съд, по жалба на община Царево и инвеститори, прогласи заповедта за обявяване на Природен парк Странджа от 1995 г. за нищожна.

След силен обществен натиск и приемането на закон от Народното събрание, чрез който заповедите за обявяване на защитени територии да не подлежат на обжалване по съдебен път, Природен парк Странджа бе възстановен.

На 13 Август 2008 г. министърът на регионалното развитие и благоустройството, Асен Гагаузов, одобрява със заповед изменението на Общия устройствен план на община Царево, с който се разрешава "бетонирането" и на Южното ни Черноморие.