Нови възможности на KIM платформата за семантично търсене и анализ на тенденции бяха представени на ISWC 2006. от Онтотекст, лабораторията за семантични технологии на Сирма Груп, съобщават от IDG.BG.

Презентацията бе представена в рамките на 5-тата международна конференция за семантичен уеб (ISWC 2006) в Атина (Джорджия, САЩ). Водещи експерти оцениха представянето като пробив в областта, от което последваха няколко предложения за сътрудничество.

На "индустриалната част" от конференцията присъстваха всички водещи доставчици на семантични технологии. Новата функционалност е базирана на модула CORE на платформата за семантично анотиране KIM.

CORE имплементира ефективен анализ на "взаимно появяване" на именовани обекти (Named Entities), осъществен на базата на семантични анотации, който може да бъде използван за няколко цели: извличане на връзки между обекти, фасетно търсене и хронологично проследяване на популярност.

Презентацията, озаглавена "Как съвместното появяване може да подпомогне семантиката?", беше първото публично представяне на уникалните възможности на модула CORE.

Представянето включваше демонстрация "на живо" на интерактивните потребителски интерфейси базирани на CORE върху 1 милион новини - корпус от най-значимите международни новини за последните 5 години.