През януари в страната са функционирали 1 894 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, съобщава НСИ в отчет за дейността на местата за настаняване през януари 2018 година.

Броят на стаите в тях е 56.2 хил., а на леглата - 124 хиляди. В сравнение с януари 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 5.4%, а на леглата в тях - с 13.2%.

Все повече туристи от Балканите предпочитат България през зимата

Все повече туристи от Балканите предпочитат България през зимата

102 туроператора са заличени от регистъра

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през януари е 910 хил., или с 13.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките - с 15.8%, се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди.

През януари 2018 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 70.7% от общия брой нощувки на чужди граждани и 35.9% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 22.9% от нощувките на чужди граждани и 33.0% - на българи, докато в останалите места за настаняване, с 1 и 2 звезди, те са съответно 6.4 и 31.1%.

Снимка 345116

Източник: НСИ

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през януари се увеличава с 11.5% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достига 373 хил., като е регистрирано увеличение с 13.6% при чужденците и с 10.1% при българите.

Българските граждани, нощували в местата за настаняване през януари са 227.4 хил. и са реализирали средно по 2 нощувки. Чуждите граждани са 145.6 хил., като 70.4% са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно 3.1 нощувки.

Снимка 345117

Източник: НСИ

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари е 26.6%, като се увеличава с 2.1 процентни пункта в сравнение с януари 2017 година.

Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 38.3%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 26.2%, и с 1 и 2 звезди - 14.4%.

Снимка 345118

Източник: НСИ

Приходите от нощувки през януари достигат 50 млн. лв., или с 20.2% повече в сравнение с януари 2017 година.

Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани - с 21.8%, така и от български граждани - с 18.0%.

Снимка 345119

Източник: НСИ

В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.

В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.

Огромни опашки пред ски зоната в Банско

Огромни опашки пред ски зоната в Банско

Хора се извозват и с микробуси

Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.

В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.