Министърът на туризма Николина Ангелкова проведе работна среща с ръководството на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация - БХРА, за да начертаят съвместни инициативи, които да подпомогнат бранша и работата с кадрите в туризма.

Ръководството на хотелиерската и ресторантьорска асоциация заяви желанието си за съвместна работа с Министерството на туризма с креативни идеи в полза на българския туризъм.

"Призовавам за обединение на туристическия бранш и ще подкрепим всякакви инициативи, които ще подпомогнат работата му", заяви министър Ангелкова. Тя припомни, че Министерството на туризма създава обществен съвет, в който ще се включат широк кръг експерти от туристическия сектор. Министър

Ангелкова представи и наситената международна програма в туризма за 2018 г., както и срещите на високо ниво в туризма, планирани в рамките на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Прогнозите на световните туроператори дават сериозни основания за увеличаване на чуждестранните туристи.

В тази връзка Министерството на туризма е подготвило комуникационна кампания, която да представи страната ни по най-добрия начин пред туристите от генериращите за България туристически пазари, каза министърът.

Тя и ръководството на БХРА обсъдиха възможността да действат в работен порядък за съвместна организация на задълбочен дебат за кадрите в туризма, на който да очертаят мерки за критерии, с които обективно да се оценяват работещите в туризма и от тази оценка да зависи и тяхното заплащане.

Постигна се съгласие и че са нужни механизми за мотивиране на кадрите в туризма към усъвършенстване, за да се гарантира качеството на българския туристически продукт.