Министерският съвет прие постановление, с което одобри нова мярка от 30 млн. лева в подкрепа на туристическия сектор, съобщиха от Министерството на туризма.

Министерският съвет прие Постановление за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата по схема за предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки.

Удължават срока на туроператори за изплащане на неосъществени пътувания

Удължават срока на туроператори за изплащане на неосъществени пътувания

Решението е на Министерския съвет

Мярката се разработва като схема за държавна помощ под формата на безвъзмездни средства за предприятия от туристическия сектор, които изпитват ликвидни затруднения поради COVID -19. Администратор на помощта е Министерството на туризма.

Средствата по новата схема за държавна помощ ще се изплащат след получаването на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар въз основа на чл. 107, параграф 3, буква "б" от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Хотелиери и ресторантьори не искат да има равно заплащане в малките фирми

Хотелиери и ресторантьори не искат да има равно заплащане в малките фирми

Искат новата евродиректива за прозрачност да не е задължителна