Проект за Закон за туризма предвижда забрана за всякакви форми на бивакуване, поставяне на палатки, каравани или кемпери, извън категоризираните къмпинги, на цялата територия на страната ни.

За това алармират от "Зелени закони", като призовават всички граждани да се запознаят с проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма, публикуван за обществено обсъждане от Министерството на туризма на 29 февруари и да изразят мнението си в писмено становище, което трябва да се изпрати до Министерството най-късно на 15 март.

Припомняме, с промяна в закона за устройство на Черноморското крайбрежие депутатите забраниха къмпингуването на плажа, а днес президентът подписа промените за обнародване.

Във визирания от „Зелени закони” проект се казва:

"§ 103. Създава се чл. 207а:

(1) За къмпингуване или разполагане на палатка, каравана или кемпер извън категоризираните по този закон къмпинги се наказва с глоба 200 лв.

(2) В случаите по ал. 1, когато от къпмингуването e на стъпило увреждане на пясъчните дюни, флората и/или фауната, замърсяване на околната среда, пожар и/или други вредни последици за природата, наказанието е глоба в размер на 1000 лв., освен ако деянието не подлежи на по-тежко наказание. Лицето носи и имуществена отговорност за причинените вреди.

(3) Който предоставя обособени терени за къмпингуване в нарушение на разпоредбата на чл. 128, т. 1, б. „л” се наказва с глоба в размер на 3000 лв. или имуществена санкция в размер на 5000 лв.”.

Според „Зелени закони” тези законови промени биха представлявали помощ за органичен брой туристически фирми, концентрирани в хотелско строителство, което не води до развитие на туризъм и има за пряк ефект все по-ясно изразената тенденция български граждани да търсят почивка сред природата извън собствената си страна.