Министерството на туризма одобри за финансиране 720 проектни предложения по процедурата за туроператорите и туристическите агенти по ОПИК.

Те са одобрени от включените в оценка общо 802 проектни предложения по процедурата, като за изпълнението им е предвидено да бъде предоставена безвъзмездна финансова помощ в размер на 10 000 000 лева.

Средствата ще са за сметка на бюджета на Дейност "Предоставяне на подкрепа за туроператорите и/или туристическите агенти" от проект BG16RFOP002-2.080-0003-C01 "Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19", изпълняван от Министерството на туризма по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 -2020 г.

Припомняме, по-рано днес става ясно, че туроператорите у нас се нуждаят от около 150 милиона лева, за да върнат парите на клиентите заради неосъществените пътувания по време на кризата с коронавирус. 

150 млн. лева дължат туроператорите у нас на клиентите си

150 млн. лева дължат туроператорите у нас на клиентите си

Заради неосъществените пътувания по време на кризата