През март 2022 г. в страната са функционирали 1 717 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 51 200, а на леглата - 104 100. В сравнение с март 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се запазва, а броят на леглата в тях се увеличава с 5.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през март 2022 г., е 796 600, или с 81.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 515 100 нощувки, а чуждите - 281 500. Това съобщиха от Националния статистически институт (НСИ), като уточниха, че бежанците от Украйна не са включени в статистиката.

Над 10.5 млн. лв. са платени за настаняване на украински бежанци

Над 10.5 млн. лв. са платени за настаняване на украински бежанци

За първото плащане по програмата са подадени 395 заявления

През март 2022 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 75.5% от общия брой нощувки на чужди граждани и 42.7% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 17.1% от нощувките на чужди граждани и 30.8% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 7.4 и 26.5%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през март 2022 г. се увеличава със 70.1% в сравнение със същия месец на 2021 г. и достига 343 600. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през март 2022 г., са 249 300 и са реализирали средно по 2.1 нощувки. Чужденците са 94 300 и са реализирали средно по 3 нощувки, като 71.4% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Снимка 573580

Източник: НСИ

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през март 2022 г. е 25.1%, като се увеличава с 10.5 процентни пункта в сравнение с март 2021 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 34.9%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 22.9%, и с 1 и 2 звезди - 15.2%.

Приходите от нощувки през март 2022 г. достигат 52.0 млн. лв., като се увеличават със 111.3% в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от български граждани са 29.6 млн. лв., а от чужди граждани - 22.4 млн. лева.

Приходите от нощувките през февруари 2022 г. са близо 54.1 млн. лв.

Приходите от нощувките през февруари 2022 г. са близо 54.1 млн. лв.

Финансите от българи са 30.0 млн. лв., а от чужденци- 24.1 млн. лева