Българските и чуждестранни потребители на туристически услуги следва да имат необходимата защита при организирани от туроператор пътувания, закупени директно от него или чрез туристически агент. Това е категоричната позиция на Министерство на туризма във връзка с изявленията на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти.

В позицията си до медиите от ведомството посочват, че към момента има 3135 регистрирани туроператори и туристически агенти, като 1867 от тях са туроператори. Необходим е ясен и ефективен контрол, за да имат сигурност хората, когато избират да използват техните услуги, категорични са още от ведомството.

От ведомството подчертават, че случаите на фалити и проблеми при организирани пътувания от туроператор и множеството сигнали и жалби през последните години са показали, че потребителите се нуждаят от по-голяма защита. Това била причината в публикувания вариант на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма да е предвиден регламент за туроператорите, който да защити туриста.

От министерството уверяват, че не веднъж са обсъждали текстовете с както с Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА) и Българската асоциация на туристическите агенти (БАТА), така и с останалите представители на туристическата индустрия. Законът е публикуван за обществено обсъждане и все може да даде становище и да предложи промени в него.

Туристическият бранш скочи срещу „клиентската сметка”

Туристическият бранш скочи срещу „клиентската сметка”

Туроператорите нямали да могат да планират паричните потоци

Припомняме, че по-рано на брифинг от Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти изразиха несъгласието си с въвеждането на "клиентска сметка" и обявиха, че не са участвали в обсъждането й. Освен това от организацията изразиха съмнение и с обявения от Министерство на туризма брой туристи, посетили страната ни миналата година.

От Министерство на туризма посочиха, че в законовите изисквания са предложени два варианта, които са в процес на обсъждане. Първият предвиждал туроператорите да създадат т.нар. клиентски сметки в левове и в съответната валута. По този начин ще се изсветли размерът на заплащаните пакетни цени от страна на туристите, а туроператорите ще могат да разполагат само с тази част от преведените им средства, които са печалба за тях.

От ведомството са категорични, че с тази мярка ще се ограничи вътрешната задлъжнялост в сектора. Именно тя била една от основните причини фирмите да изпадат в невъзможност да обезпечат вече продадени пакети.

Туроператорите не са съгласни с това предложение, защото според тях то ще ограничи развитието на сектора и ще ги направи по-малко конкурентноспособни на международния туристически пазар.

Това накарало Министерството на туризма да предложи втори вариант в публикуваните предложения за промени на закона.

Предвижда се създаването на Гаранционен фонд. Задължение на туроператорите ще бъде да внасят дължимите си вноски в него. Той фактически щял да бъде управляван от бранша. От министерството поясняват, че съветът на Гаранционния фонд ще се състои от нечетен брой членове, които избират помежду си председател. Министърът на туризма ги назначава по предложение на националното браншово туристическо сдружение на туроператорите.

От ведомството обясняват, че в Европейския съюз има различна практика за функционирането на подобни структури. В Дания например фондът е частна, независима институция, създадена със Закона за туристическия гаранционен фонд. Министърът обаче има права по отношение на фонда, така че макар и частен, в известна степен той се контролира от държавата.

Във Франция, Норвегия и други ситуацията е подобна. Под една или друга форма държавен фонд функционира в Малта, Италия, Великобритания и други.

Анализите на Министерство на туризма в страните от ЕС показали, че само в 4 държави действа единствено застраховка без други механизми. Само фонд действал в 3, а само банкова гаранция - в една.

От ведомството уверяват, че ще продължат диалога с всички заинтересовани лица.

В позицията до медиите се коментират и останалите повдигнати от АБТТА въпроси. Изтъква се, че данните за посещенията на чуждестранните туристи са публично достъпни на сайта на НСИ. Там е посочена и методологията за добиването им.

Въвеждането на Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) било сред основните приоритети на Министерство на туризма. В последните две години била създадена основа за нейното функциониране. От ведомството посочват, че в момента е в ход обществена поръчка за избор на изпълнител, който да изгради и внедри системата. На този етап не са поемани никакви средства или ангажимент за разходването им.

От министерството обясняват, че ако темпото на работа се запази и се продължи свършеното дотук, тази година страната ни може да има работеща и внедрена Единната система за туристическа информация.

Относно националната програма за туристическа реклама на страната, от ведомството посочват, че в последните 2 години тя се обсъжда с бранша.