Фирмите в туристическия бранш и родният бизнес вече могат да разсрочват кредитите си до 31 март 2021 г., съобщават от Министерството на туризма.

Новият срок замества предходния краен срок - 30 септември тази година, след като Европейският банков орган даде възможност на банките да осигурят ново разсрочване на кредитите за клиентите си, пострадали от втората вълна на пандемията.

Максимално допустимият срок на отсрочванията е девет месеца, като този период включва и срока на вече одобрено отсрочване по съответната експозиция.

От Министерството на туризма посочват, че във ведомството са постъпили множество искания от туроператори и турагенти за удължаване на срока за разсрочвания на вземанията, тъй като туризмът е сред най-пострадалите сектори от пандемията.

БНБ ще приложи насоките на ЕБО за нов мораториум по кредитите

БНБ ще приложи насоките на ЕБО за нов мораториум по кредитите

И през 2021 г. продължава прилагането