От Министерството на туризма излязоха с позиция относно появили се тълкувания за инициативата да се поставят издаваните от министерството на здравеопазването стикери "100% ваксинирани" върху туристически обекти, като хотели и ресторанти.

От министерството уточняват, че ваксинирането е напълно доброволен процес и никога пред работодателите в бизнеса не е било поставяно изискване или условието задължително да ваксинират своя персонал, както и да оказват натиск от всякакъв характер в тази посока.

В същото време, Министерството на туризма насърчава усилията на всички представители на туристическия бизнес, които подхождат с грижа за здравето на своя персонал и на своите клиенти, които ползват туристическа услуга, за да подсигурят безопасна ваканция и да утвърдят името на България като сигурна дестинация. От Министерството припомнят, че при избора си на дестинация туристите вземат под внимание два показателя - ниво на заболеваемостта и ниво на ваксинирани в страната.

В позицията си отбелязват, че продължават солидарно да подкрепят усилията на Министерството на здравеопазването, ясно и последователно, следвайки политиката на България и кабинета, както и утвърждавайки световните практики в стремежа да бъде сложен край на пандемията с COVID-19.

БХРА скочи срещу стикерите за ваксиниране

БХРА скочи срещу стикерите за ваксиниране

Кой ще проверява дали тези стикери отговарят на истината, питат хотелиерите