Заместник- министърът на външните работи Георг Георгиев се срещна с парламентарния секретар на министъра на малкия бизнес, насърчаване на износа и международната търговия на Канада Рейчъл Бендаян.

Това съобщиха от МВнР.

Двамата обмениха мнения за това как да се разнообразят търговските отношения между България и Канада и как да се привлекат повече инвеститори в двете страни.

"Съществува значителна възможност за развитие в областта на икономическите и търговските отношения между нашите страни. България и Канада се радват на силно развитие в информационните технологии, инфраструктурата, аутсорсинга, науката, технологиите, селскостопанските продукти, които предлагат голям потенциал за сътрудничество", заяви заместник-министър Георгиев.

Георг Георгиев посочи, че Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада (CETA) е на финалния етап на своята ратификация в България.

"СЕТА дава възможност за икономически растеж и повече работни места", каза Георгиев. Той даде за пример, че от началото на временното прилагане на СЕТА статистическите данни показват повишение от 29% в търговския обмен между България и Канада през 2018 г. Това основно се дължи на увеличаването на износа от България, нараснал с 60% през 2018 г.

Георгиев подчерта, че България очаква по-видима подкрепа от страна на Канада за членство на страната ни в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). "За нас поканата за започване на преговори за присъединяване е израз на политическата воля на държавите-членки. Това е политически акт, отразяващ степента на доверие на държавите-членки на ОИСР към България", изтъкна заместник-министърът на външните работи.

Георг Георгиев и Рейчъл Бендаян обсъдиха още възможността за организиране на съвместни бизнес-форуми на в България и Канада с цел разширяване на потенциала на сътрудничество в сферите от взаимен интерес, организиране на визити на високо и най- високо равнище, както и откриването на посолство на Канада в България.