Европейската централна банка - ЕЦБ предостави на банките от еврозоната облекчение на стойност 73 милиарда евро от ключово капиталово изискване, за да им помогне да продължат с кредити в пандемията, съобщава "Ройтерс". 

На 115 банки, пряко контролирани от ЕЦБ, ще бъде позволено да изключат част от експозицията си към централните банки, включително депозити, от изчисляването на техния коефициент на ливъридж до следващия юни.

ЕЦБ заяви, че това изключване ще повиши общия коефициент на ливъридж от 5,36% с около 0,3 процентни пункта, равен на около 73 милиарда евро въз основа на последните налични данни към края на март.

"Ситуацията, породена от пандемията с коронавируса (COVID-19), засегна всички икономики от еврозоната по безпрецедентен начин", заяви ЕЦБ.

"Тази ситуация доведе до продължаваща необходимост от висока степен на приспособяване на паричната политика, което от своя страна изисква непрекъснатото функциониране на банково базирания канал за парична политика."

Коефициентът на ливъридж, който изисква банките да държат капитал на стойност 3% от общата им експозиция, ще стане задължителен едва през юли, но банките вече са длъжни да го оповестяват.

Банковият надзор на ЕЦБ ще трябва да вземе ново решение, ако желае да удължи облекчението след края на юни 2021 г., когато коефициентът на ливъридж стане обвързващ.

ЕЦБ поема надзора на 5 български банки

ЕЦБ поема надзора на 5 български банки

"Уникредит Булбанк", "Банка ДСК", ОББ, "Райфайзенбанк" и "Юробанк"