Всяка година около 6,5 млн. души умират по света от мръсен въздух. Той причинява от рак на белите дробове до сърдечни заболявания и свързаните с тях инфаркти.

Международната агенция по енергетика изготви специален доклад със страните с най-мръсен въздух. Ако мислите, че Китай държи първенството в тази класация – лъжете се. Поднебесната империя е изпреварена от Грузия и България. Да родината ни е изпреварена от кавказката република по най-мръсен въздух, съобщава сайтът vox.com.

В класацията е отчетена статистика на Световната здравна организация за смъртни случаи, свързани с серен диоксид (SO2), азотни оксиди (NOx), фини прахови частици (PM) и замърсяването на въздуха в затворени помещения от изгарянето на твърди горива. Документът не включва парникови газове или изменението на климата.

В Грузия системата на обществения транспорт не е достатъчно развита и поради тази причина значителна част от населението ползва частни превозни средства като предпочитан вид транспорт. В резултат на това броят на частните превозни средства бързо се увеличава през последните десет години и почти се е удвоил през последните пет години.

Повечето от колите са употребявани автомобили, а тяхната средна възраст в Грузия е 10-15 години. Освен това автомобилите с дизелов двигател са много популярни. Това допълнително води до замърсяването на въздуха. Много собственици на бензинови автомобили пък премахват повредените катализатори. Колите не се поддържат редовно в Грузия, а част от горивата са некачествени.

2,7 млрд. души по света, предимно в селските региони продължават да използват дърва и въглища като източник на отопление. Тази практика е виновна за близо 3,5 млн. смъртни случаи годишно. Преминаването към по-екологичните практики на използването на синьото гориво или климатици ще доведе до ново качество на живота.