Европейската комисия представи предложенията си за промени, които са свързани с разширяването на Европейския съюз, информират от Брюксел.

Комисията предлага по-надежден, динамичен, предвидим и политически процес на присъединяване към ЕС.

Меркел настоява Албания и Северна Македония да започнат преговори с ЕС

Меркел настоява Албания и Северна Македония да започнат преговори с ЕС

Меркел отбеляза, че ще настоява пред евролидерите да започнат преговорите на срещата на върха на ЕС през март

Комисарят по въпросите на съседството и разширяването Оливер Вархеи заяви, че разширяването на Европейския съюз към Западните Балкани е основен приоритет за Комисията.

Работи се по три направления: първо - конкретни стъпки за подобряване на процеса на присъединяване; второ - Комисията твърдо поддържа препоръките си за започване на преговори за присъединяване със Северна Македония и Албания и трето - подготовка на срещата на върха между ЕС и Западните Балкани в Загреб през май, Комисията ще представи план за икономическо и инвестиционно развитие на региона, стана ясно от думите на еврокомисаря.

Фон дер Лайен: ЕС трябва да изпълни обещанието си към Северна Македония и Албания

Фон дер Лайен: ЕС трябва да изпълни обещанието си към Северна Македония и Албания

Двете страни направиха много…

По-надежден процес: Процесът на присъединяване трябва да се основава на взаимно доверие и ясни ангажименти от страна на Европейския съюз и Западните Балкани. Надеждността следва да се засили чрез още по-силен акцент върху основните реформи, като се започне от върховенството на закона, функционирането на демократичните институции и публичната администрация и икономиката на страните кандидатки. Когато партньорските страни изпълнят обективните критерии, държавите членки ще се съгласят да преминат към следващия етап от процеса, като се придържат към основан на заслугите подход.

ЕС подканя за по-бързи преговорите с Албания и С.Македония

ЕС подканя за по-бързи преговорите с Албания и С.Македония

Трябва да започнат през пролетта, коментира еврокомисарят по разширяването

По-силно политическо водачество: Политическият характер на процеса на присъединяване изисква по-силно политическо водачество и ангажираност на най-високо равнище. Комисията предлага да се увеличат възможностите за политически диалог и диалог по политиките на високо равнище, като се организират редовни срещи на върха между ЕС и Западните Балкани и се засилят контактите на министерско равнище. Освен това държавите членки следва да участват по-систематично в мониторинга и прегледа на процеса. Всички органи по Споразумението за стабилизиране и асоцииране ще се съсредоточат в много по-голяма степен върху ключовите политически въпроси и реформи, а междуправителствените конференции ще осигурят по-силно политическо водачество за преговорите.

По-динамичен процес: За да влее нова динамика на преговорния процес, Комисията предлага преговорните глави да се групират в шест тематични клъстера: основни теми; вътрешен пазар; конкурентоспособност и приобщаващ растеж; "зелена" програма и устойчива свързаност; ресурси, селско стопанство и сближаване; външни отношения. Преговорите по всеки клъстър ще започват заедно (след като бъдат изпълнени критериите за отваряне), а не за всяка глава поотделно. Преговорите по основните теми ще започнат в самото начало на процеса и ще приключат последни, а напредъкът по тях ще предопределя цялостното темпо на преговорите. Времевата рамка между отварянето на клъстера и затварянето на отделните глави следва да бъде ограничена, за предпочитане в рамките на една година, като ще зависи изцяло от напредъка на реформите.

По-предвидим процес: Комисията ще даде по-голяма яснота за това какво очаква ЕС от страните, обхванати от процеса на разширяване, на различните етапи от процеса. Тя ще поясни положителните последици, които напредъкът по реформите може да има, както и отрицателните последици, когато няма напредък.

За да насърчи извършването на трудни реформи, Комисията ще посочи по-ясно определените условия за постигането на напредък от кандидатите и ще определи ясни и осезаеми стимули от пряк интерес за гражданите. Стимулите могат да включват ускорена интеграция и поетапно участие в отделни политики, пазара и програми на ЕС, като гарантира равни условия, както и увеличено финансиране и инвестиции. Колкото повече кандидатите напредват в реформите, толкова повече ще напредват в този процес. Наравно с това Комисията предлага по-решителни мерки, които пропорционално да санкционират всеки сериозен и продължителен застой или връщане назад в извършването на реформи и изпълнението на изискванията на процеса на присъединяване към ЕС. Преговорите могат да бъдат замразени в определени области, а в най-сериозните случаи — да бъдат спрени изцяло, а вече затворени глави да бъдат отново отворени; ползите от по-тясната интеграция, като например достъп до програми на ЕС, могат да бъдат спрени временно или окончателно, а обхватът и интензитетът на финансирането от ЕС могат да бъдат намалени.