Европейската комисия (ЕК) представи законодателно предложение за политическия ангажимент на Европейския съюз (ЕС) да се превърне в първия климатично неутрален континент до 2050 г., да защити планетата и народите, информират от Комисията.

Европейският климатичен закон (European Climate Law) включва целта 2050 г., посоката на всички политики на ЕС и осигурява предвидимост на властите, бизнеса и гражданите. В същото време Комисията стартира обществена консултация за бъдещия Европейски климатичен пакт. Тази консултация с обществото ще помогне за изготвянето на този инструмент.

България сред страните, които ще спечелят най-много пари от Зеления пакт

България сред страните, които ще спечелят най-много пари от Зеления пакт

За ЕК е важно да се говори по Зеления пакт

Днес ние предприехме действия да направим ЕС първия в света климатично неутрален континент до 2050 г., обяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и подчерта, че климатичният закон е юридическият превод на нашия политически ангажимент. Това, според нея, е основата на Европейския зелен пакт.

В законодателството Комисията предлага правно обвързваща цел от нетни нулеви емисии до 2050 г. Европейските институции и страните членки колективно са обвързани да предприемат необходимите мерки на ниво ЕС и на национално ниво, за да изпълнят целта.

ЕП подкрепя Зеления пакт, но призова за по-високи амбиции

ЕП подкрепя Зеления пакт, но призова за по-високи амбиции

Предизвикателствата са справедлив и приобщаващ преход

Климатичният закон включва мерки за поддържане на напредъка и приспособяване с предприетите действия. Преглед на напредъка ще бъде правен на всеки пет години, което ще бъде в съответствие с Парижкото споразумение.

Комисията ще предложи нова цел на ЕС до 2030 г. за намаляване на емисиите на парникови газове. Климатичният закон ще бъде изменен след завършване на оценката.

До юни 2021 г. Комисията ще направи преглед и където е необходимо ще предложи промени на всички съответни политически инструменти за постигане на допълнително намаляване на емисиите до 2030 г.

Комисията предлага приемане на траектория 2030-2050 в ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове с цел измерване на напредъка и осигуряване на предвидимост на властите, бизнеса и гражданите.

До септември 2023 г. и на всеки пет години след това Комисията ще прави оценка на мерките на национално ниво и в Общността за постигане на целта за климатично неутрален континент и траекторията 2030-2050.

Комисията ще получи пълномощия да предоставя препоръки на страните членки, чиито действия не съответстват на целта за климатична неутралност. Страните членки ще бъдат задължени да изпълняват тези препоръки или да се мотивират защо не са успели.

Страните членки също така ще трябва да разработят и прилагат стратегии за адаптиране, за да намалят уязвимостта си и да бъдат по-гъвкави при борбата с последиците от климатичните промени.

Комисията започва обществена консултация за новия Европейски климатичен пакт - широка инициатива, която дава на гражданите и на бизнеса глас и роля в изготвянето на новите климатични действия. Консултацията ще продължи 12 седмици.

Но природозащитници остро критикуват плановете на Европейската комисия.

От "Грийнпийс" отбелязват, че заради отсъствието на цел през 2030 г. европейските правителства изключително трудно ще договорят нова цел преди преговорите за климата в рамките на ООН в Глазгоу през ноември 2020 г.

Грета Тунберг вече отхвърли предложеното законодателство.

В отворено писмо на 34 млади активисти се подчертава, че вместо да се концентрират върху дългосрочни цели, Европейският съюз трябва по-скоро да се съсредоточи върху въглероден бюджет, който се прилага още днес.

През ноември 2018 г. Комисията за пръв път представи своята визия за неутрален по отношение на климата ЕС до 2050 г. в съответствие с целта на Парижкото споразумение повишаването на температурата да се задържи в световен мащаб до под 2°C и да се полагат усилия то да се задържи на 1,5°C.

От "Грийнпийс" смятат, че целта от 55% намаляване на емисиите до 2030 г. не е достатъчна да се ограничи затоплянето в световен мащаб до 2 градуса по Целзий. От WWF призовават емисиите да се намалят с най-малко 65% до 2030 г. WWF също призовава евролидерите да забранят субсидирането на изкопаеми горива и да премахнат данъчните отстъпки.

До септември Европейската комисия ще направи преглед на настоящата цел на ЕС да се намалят емисиите с 40% и ще разгледа варианти за нова цел през 2030 г. от 50% до 55% намаляване на емисиите в сравнение с нивата от 1990 г.