Европейската комисия подписа договор за закупуване на терапевтично средство срещу коронавирус.

Той е за съвместно възлагане на обществени поръчки с фармацевтичната компания Glaxo Smith Kline за доставка на sotrovimab (VIR-7831), изпитвана терапия с моноклонални антитела, разработена съвместно с VIR biotechnology.

Препаратът е част от първия набор от пет обещаващи кандидати за терапевтични средства срещу COVID-19, обявен от ЕК през юни тази година, и в момента е в процес на текущ преглед от Европейската агенция по лекарствата.

16 държави членки на ЕС участват в поръчката за закупуване на количества за до 220 000 лечения.

ЕК проучва пет обещаващи лекарства срещу коронавирус

ЕК проучва пет обещаващи лекарства срещу коронавирус

Скоро те могат да са на разположение за лечение на пациенти в целия ЕС

Sotrovimab може да се използва за лечение на пациенти с леки симптоми на коронавирус, които не се нуждаят от допълнителен кислород, но които са с висок риск от тежко боледуване. Проучванията сочат, че ранното лечение може да намали броя на пациентите, които преминават към по-тежки форми на коронавирус и се нуждаят от хоспитализация или прием в интензивни отделения.

Комисарят по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Стела Кириакиду напомни, че в Стратегията за терапевтичните средства срещу COVID-19 е бил поет ангажимент за поне три нови терапевтични средства, разрешени до октомври. В момента е реализиран втори рамков договор, който предоставя лечение с моноклонални антитела на пациентите. По нейни думи наред с ваксините, ефективните терапевтични средства ще играят ключова роля за връщането на Европа към нормалността.

Ново COVID-19 лекарство ограничава инфекцията в рамките на 5 дни

Ново COVID-19 лекарство ограничава инфекцията в рамките на 5 дни

Препаратът обещава да е това, което е тамифлу за грипа

Моноклоналните антитела са протеини, създадени в лаборатория, които имитират способността на имунната система да се бори с коронавируса. Те се прикрепят към шипчестия протеин на вируса и по този начин блокират прикрепването на вируса към човешките клетки.

ЕК сключи близо 200 договора за различни медицински мерки за противодействие за над 12 милиарда евро.

Съгласно настоящия рамков договор с Glaxo Smith Kline държавите членки могат да закупят sotrovimab, след като препаратът е получил или разрешение за спешна употреба в съответната държава членка, или разрешение за търговия на ниво ЕС от Европейската агенция по лекарствата.