Публични гаранции в размер на 500 милиона лева в подкрепа на малките и средни предприятия одобриха от Европейската комисия.

Това съобщиха от Представителството на ЕК в България, цитирани от bTV.

Схемата има за цел да ограничи риска, свързан с отпускането на заеми на предприятията, които са най-силно засегнати от икономическите последици от настоящата криза. Тя ще помогне на предприятията да покрият непосредствените си нужди от оборотен капитал и инвестиции и ще гарантира, че разполагат с достатъчно ликвидни средства, за да продължат дейността си.

Схемата е била одобрена съгласно Временната рамка за държавната помощ, приета от Комисията на 19 март 2020 г. и изменена на 3 април 2020 година.

ЕК с мерки от данъчни облекчения до държавни гаранции за бизнеса

ЕК с мерки от данъчни облекчения до държавни гаранции за бизнеса

Държавите членки да гарантират, че всички предприятия имат достъп до достатъчно ликвидност

Комисията е установила, че българската схема отговаря на условията, посочени във Временната рамка.

По-конкретно те са: за всяко едно предприятие размерът на съответния заем да е ограничен до необходимото за покриване на неговите нужди от ликвидни средства в обозримо бъдеще; гаранциите ще се предоставят само до края на годината; гаранциите ще бъдат ограничени до максимален срок от пет години; гаранцията да покрива максимум 80 % от всеки заем и премиите за гаранция да не надвишават равнищата, предвидени във Временната рамка.