Евродепутатите искат корупцията да се наказва с режима за санкции на ЕС. Корупцията все още не се счита за престъпление, което може да доведе до целенасочени санкции.

Членовете на ЕП трябва да могат да предлагат разглеждането на случаи на сериозни нарушения на правата на човека. Трябва да се въведе гласуване с квалифицирано мнозинство при приемането на санкции. Призовава се за бърз и координиран отговор на ЕС на ответни санкции от трети държави

Парламентът прие резолюция, в която приветства глобалния режим на ЕС за санкции за нарушения на правата на човека и призовава корупцията да бъде включена като наказуемо престъпление.

Корупцията има опустошително въздействие върху състоянието на правата на човека и често подкопава функционирането и легитимността на институциите и принципите на правовата държава, се посочва в резолюцията. Но за разлика от сходни схеми по света, като например Глобалния закон "Магнитски" на САЩ, настоящият Глобален режим на санкции на ЕС за правата на човека, приет през декември 2020 г., не включва корупцията във връзка с нарушения на правата на човека като престъпление, наказуемо с ограничителни мерки.

Брюксел настоява за окончателни присъди за корупция по високите етажи на властта

Брюксел настоява за окончателни присъди за корупция по високите етажи на властта

България трябвало да завърши прилагането на препоръките на ЕК

Парламентът иска да промени това и настоятелно призовава Европейската комисия да представи законодателно предложение, което да разшири обхвата на Глобалния режим на ЕС на санкции, за да обхване тези престъпления.

Евродепутатите следва също така да могат да предлагат случаи на сериозни нарушения на правата на човека, за да се повиши легитимността на режима на санкции. Освен това членовете на ЕП настояват за приобщаващ процес, който да улесни участието на гражданското общество.

В текста се настоява също така да се въведе гласуване с квалифицирано мнозинство, когато се приемат санкции в обхвата на Глобалния режим на ЕС на санкции, тъй като по този начин режимът ще се прилага по-ефективно.

В допълнение, членовете на ЕП осъждат всякакви ответни санкции, наложени на ЕС, неговите институции и членове на Парламента, органи или граждани, единствено заради това, че защитават правата на човека, демокрацията и върховенството на закона чрез Глобалния режим на ЕС на санкции.

Отговорът на ЕС на подобни ответни мерки от страна на трети държави трябва да бъде бърз и координиран, посочват те и добавят, че двустранните споразумения с тези държави не трябва да подкопават рамката за санкции на ЕС и доверието във външната му политика като цяло.

Българите са най-изнудваните граждани на ЕС

Българите са най-изнудваните граждани на ЕС

Начело сме по корупционни практики в здравеопазването