Познаването на чужди езици е съществен инструмент за културен обмен. Широко известно е, че такива умения се изискват и насърчават на много работни места и че могат да улеснят комуникацията в няколко други контекста, пише "Евростат".

През 2019 г. 59% от учениците в гимназиалното общо образование са изучавали два или повече чужди езика в ЕС.

В страните от ЕС всички ученици в гимназиалното общо образование са учили два или повече чужди езика в Люксембург и Франция.

Естония, Румъния, Чехия и Финландия също имат голям дял ученици, изучаващи два или повече езика (всички 99%), следвани от Словакия (98%), Хърватия (95%) и Словения (92%).

Снимка 547691

Източник: Евростат

Вместо британско goodbay, френско au revoir: Британците започнаха да учат езици

Вместо британско goodbay, френско au revoir: Британците започнаха да учат езици

Испански е сред най-важните, следван от френски с 20% и мандарин с 18%

Обратно, в Гърция само 1% от учениците в гимназиалното общо образование са учили два или повече чужди езика през 2019 г.

Нисък дял на изучаващите езици са регистрирани и в: Португалия (6%), Ирландия (12%), Италия (25%) и Испания (27%).

През 2019 г. английският е най-често изучаваният чужд език на ниво средно общообразователно образование в ЕС, като 96% от учениците са го изучавали.

Испанският е на второ място (26%), следван от френски (22%), немски (20%) и италиански (3%).

Освен това руският, който е език извън ЕС,  също се изучава в ЕС (3%), особено в Естония (68%) и Латвия (57%), следвана от Литва (30%) и България (24%).

Снимка 547690

Източник: Евростат

Bonjour - френският заменя английския като работен език на ЕС

Bonjour - френският заменя английския като работен език на ЕС

Да се изтласка малко "английския, по-често простоватия - ерзац английски, който стеснява обхвата на мисли и изразяване"