До 230 милиона евро ще бъдат инвестирани за подобряването на водоснабдяването у нас. Това стана ясно след подписано днес споразумение между "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" (ФМФИБ) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБРД). 

Европейската комисия приветства документа. Това съобщиха от Комисията в съобщение до медиите. 

Благодарение на 115 милиона евро от Кохезионния фонд и от национално съфинансиране, заедно с допълнителни ресурси на ЕБВР и от частни източници, подписаното споразумение се очаква да осигури инвестиции в размер до 230 милиона евро и да предостави достъп до финансиране на 16 регионални водоснабдителни предприятия с цел предоставянето на качествени услуги на гражданите. С това финансиране операторите ще могат да осигурят експлоатацията и модернизирането на своите съоръжения за водоснабдяване и пречистване на отпадъчни води.

За периода 2014—2020 г. над 1 милиард евро от Кохезионния фонд ще бъдат инвестирани за по-добро водоснабдяване и пречистване на водите в България.

"Това споразумение показва, че чрез финансовите инструменти може да се увеличат ползите от инвестициите в рамките на политиката на сближаване и в сектора на обществените услуги. Благодарение на това споразумение 220 000 български граждани ще имат достъп до по-добро водоснабдяване, а 1,5 милиона ще се възползват от подобрено пречистване на отпадъчните води", заяви комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу