Държавната дума на Русия се отказа да приеме закон за равенството на мъжете и жените, съобщават руски медии.

Долната камара на руския парламент отклони законопроекта "За държавните гаранции за правата и свободите на мъжете и жените и равни възможности за тяхното прилагане", обяви председателят на камарата Вячеслав Володин.

Документът беше приет на първо четене през 2003 г., а през ноември 2017 г. в парламента беше сформирана работна група за подготовка на инициатива за приемане на второ четене.

Според Володин ситуацията в страната съществено се е изменила оттогава.

Необходимо е да се вземат предвид тези промени и факти, че много от предложените от нас въпроси са решени, поясни той.

По думите на Володин нерешен остава проблемът с неравенството в заплащането и повишението на работа.

Политикът каза още, че за последните 15 г. съществено се е увеличило представителството на жените в парламента и в политиката.